Corona. Duivelswerk, straf van God of toch mensenwerk?

Corona. ‘Duivelswerk, straf van God of toch mensenwerk?’ – December 2020

1.0 Inleiding

‘Corona is straf van God’. ‘Geen wetenschapper, geen arts, geen medicijn kan dit ‘zonde-virus’ genezen!’ ‘Dit gevaarlijke virus kan alleen op deze manier verholpen worden: met Jezus Christus!’ [Een folder (23 maart 2020) verspreid in Overijsselse Rijssen]

In deze bizarre tijden van de coronacrisis gingen er vast 1001 gedachten door je hoofd. Gedachten waar je je een beetje voor schaamde, gedachten waar je om moest lachen of die je misschien angstig hebben gemaakt. Want … er gebeurde plotseling zoveel in de wereld wat we nog nooit eerder op deze schaal hebben meegemaakt. Ontelbare mensen vroegen zich af: Wanneer krijgen we het normale leven weer terug? Wanneer voelt alles weer een beetje als vertrouwd? Wanneer kunnen we de televisie aanzetten zonder dat we direct worden overspoeld met nieuws over het coronavirus? Wanneer zijn we bevrijd van deze corona-angsten?

2.0 Beeldvorming

Premier Mark Rutte sprak op 7 april 2020 over ‘de-nieuwe-anderhalve-meter-samenleving’. En …. ‘Het wordt nooit meer zoals vroeger’.

Als er iets bijdraagt aan beeldvorming tijdens een (corona)crisis, dan zijn het wel slogans. De corona-slogans circuleren al weken, maar sinds de persconferentie van dinsdag 7 april 2020 staat hij ook letterlijk centraal: ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle. Het wordt nooit meer zoals vroeger’. Het is geen spannende slogan maar hij is wel duidelijk. Een slogan die je raakt tot diep in je hart.

‘De grootste leugen wordt een waarheid als je die maar vaak genoeg herhaalt’

In het buitenland komt er zelfs veel oorlogsretoriek bij kijken; ‘The war on corona’. En deze zgn. informatieve mediacommunicatie zien, lezen of horen we vierentwintig uur per dag op TV, radio en in de kranten. We worden als het ware gehersenspoeld; doordrongen van een thema ‘het gaat niet goed met de wereld’. We laten ons letterlijk gek maken door deze onophoudelijke negatieve mediastroom van incomplete, en niet juiste informatie over de ware toedracht van dit coronavirus. Wij slikken de informatie als zoete broodjes zónder na te denken wat wij werkelijk voelen; wat onze harten zeggen!

3.0 Het veranderingsproces

De coronacrisis gaat de wereld blijvend veranderen, is de stellige overtuiging van twee prominente specialisten in het Amphia-ziekenhuis, Brabant.

Dat de wereld voortdurend verandert, weten we zo langzamerhand wel. En dat er van ons gevraagd wordt om daarin mee te gaan dat weten we ook. Maar wat vraagt dat dan van ons? En hoe gaan we daar mee om?  Ben je bereid om je te ontwikkelen, om mee te gaan in die veranderprocessen?
De klassieke theodicee-vraag in deze coronacrisis (2020) die betrekking heeft op dat veranderproces en ons – ‘devotees’ – het meest (onbewust) bezig heeft gehouden, is de onderliggende vraag waarom een God die almachtig en algoed is toch dit corona-lijden heeft toegestaan. Je zou kunnen antwoorden: ‘God kan het wel, maar wil het niet’. Maar dan is God niet goed. Of, je kunt ook zeggen: ‘God wil het wel, maar kan het niet’. Maar dan is God niet almachtig. Filosofisch gezien horen ‘almacht’ en ‘algoed’ bij de kwaliteiten van God. Schrap je één van die kwaliteiten dan praat je niet meer over God, maar over iemand anders.

Het calvinisme denkt in termen van straf en beloning. Dat zit een beetje in onze Nederlandse cultuur.

In bepaalde christelijke kringen werd zelfs gesuggereerd, dat de uitbraak van het coronavirus een straf van God of op zijn minst duivelswerk is. Voor gereformeerde christenen die opgegroeid zijn met de Heidelbergse Catechismus hoeft dat niet een ‘ver-van-mijn-bed-show’ te zijn. De Bijbel leert namelijk dat God alles regeert en dat dus alles – ook gezondheid en ziekte – ons ten deel valt uit Zijn vaderhand. En, dus komt ook dit virus van God. Maar is dit zo en hoe kunnen we dat weten?
Nu is de gedachte dat God straft, beslist een Bijbels gegeven. Op veel plaatsen in de Bijbel lezen we dat God straft als vergelding of als opvoedkundige tuchtiging. Maar wie dat christelijke geloof in deze tijd uit, kan rekenen op felle kritiek; zelfs van medechristenen. Deelt God kwaad uit? Aan zijn kinderen? Dan kan toch niet! Als je zoiets zegt, dan doe je God toch groot onrecht! Nee, zeggen deze christenen, kwaad komt van de duivel. God heeft daar niets mee te maken.

‘Spirituele overtuiging is ons kernprobleem’

Vele christenen denken vanuit een tegenstelling: iets komt óf van God, óf van de duivel! Het goede komt van God, het kwade van de duivel. Kan God het kwaad niet voorkomen? Er zijn zeker mensen die dat geloven. Zij hebben een God bedacht die hooguit met ons meelijdt over al het kwaad in de wereld, maar die er niets aan kán doen. Maar is dat terecht? Als je zo over God denkt, ken je dan de echte God niet. Je spreekt dan voor over de |God-van-Gisteren| [1] én niet over de |God-van-Morgen| [2].

 

 

[1] Nieuwsbrief Het bewustwordingsproces. ‘De God van Gisteren’ – deel II. April 2015
[2] Nieuwsbrief Het bewustwordingsproces. ‘De God van Morgen’ – deel III, Mei 2015.

4.0 Bestaat er dan Volmaakte Liefde?

De klassieke formulering van deze vraag luidt meestal: ‘Indien God volmaakt is, en ware Liefde, waarom schept Hij dan epidemieën, oorlog en ziekte, aardbevingen, orkanen en andere natuurrampen, diepe persoonlijke teleurstellingen en wereldwijde rampspoed?’

Het antwoord op deze vraag ligt in het diepere mysterie van het universum en de hoogste betekenis van het leven. En deze betekenis wordt enigszins samengevat met het begrip ditochomie; de goddelijke tweeheid, de twee schijnbare tegenstrijdigheden.
De mensen vinden dit vaak moeilijk te begrijpen. Zij hebben graag hun zaakjes op orde en alles wat niet in hun plaatje past, wordt automatisch verworpen. Anders gezegd: het is wit of zwart, het bestaat of het bestaat niet. Als er twee werkelijkheden aandienen die elkaar lijken tegen te spreken, wordt daarom meteen aangenomen dat één van de twee niet kan kloppen, onwaar moet zijn. Denk maar eens aan ‘het culturele verhaal over de liefde’, die ons vertelt dat het beter is om te geven – liefde te geven – dan om te ontvangen. Zo is ons dat toch verteld? Het is zelfs in de loop der eeuwen een aangenomen waarheid – een feit, een overtuiging – geworden!

Maar hoe zit dat dan met onze liefde voor onszelf; onze eigen liefde?

Het vraagt een hoge mate van rijpheid om in te zien en te accepteren dat ze beide feitelijk juist kunnen zijn. In tegenstelling tot in het rijk der Hemelen – waar alleen Liefde heerst – wordt in het rijk van het Relatieve (de Aarde) juist de tegengestelde tussen goed en kwaad in een spanningsveld geschapen en wel door ons zelf! En daar hebben wij een goede reden voor: wij – alle zielen – wilden zelf dé Onvoorwaardelijke Liefde ervaren, en niet alleen ‘weten’ dat liefde |Alles-is-wat-er-Is|. Je kunt namelijk niet iets ervaren als er daarbuiten niets bestaat. En dus hebben wij – een gemeenschappelijk besluit van alle zielen en God Zelf! – in onze werkelijkheid een polariteit geschapen tussen goed en kwaad (en die herscheppen wij dagelijks) waarbij je van het één gebruik maakt om het ander te kunnen ervaren; om van het ander te ‘leren’ zouden wij zeggen.
De vraag is nu: Wat ervaar jij persoonlijk in deze coronaperiode? Angst? Samen één zijn? Irritatie? Boosheid? Geduld? Begrip voor elkaar? Gereed staan voor elkaar? Behulpzaam zijn?

‘Je kunt niet liefde bewijzen voor je ook kunt bewijzen niet te beminnen’.

5.0 Eindeloze cyclus doorbreken?

‘Het grootste geheim allertijden’

Wij leven in een eindeloze cyclus van herhalingen én overtuigingen. Doorbreek nu eens die eindeloze cyclus – het zich steeds maar herhalen – van eeuwenoude misvattingen (onwaarheden) over God en de ware betekenis van het leven eens! Nu heb jij die kans om te beseffen dat innerlijke kracht zónder eenheid met God, |Al-Wat-Is| en het leven een leugen is. Een ‘gepredikte’ leugen die onze soort geen goed heeft gedaan, maar die desondanks diep in onze bewustzijn is doorgedrongen. Want wij denken dat innerlijke kracht uit individualiteit voortkomt én uit scheiding van God en het leven, maar zo is het gewoon niet. Scheiding van God en van elkaar is, de oorzaak van al ons falen!

De tijd is nu (het NU-moment) gekomen om de waarheid, eenvoudig en helder te vertellen. Het is een onderdeel van ieders leven! Niemand uitgezonderd! Het is zelfs een onderdeel van ieders bewustwordingsproces! Doe dus alsof je nu nog van niets weet en van niemand gescheiden was, en morgen zul je je wereld helen. Dit is het grootste geheim aller tijden. Het is het antwoord waar de mens al millennia naar zoekt!

6.0 Mijn kerstgroet 2020

Corona toch mensenwerk! ‘Je toekomst heb je zelf in de hand’

Zolang je leeft vanuit angst voor ‘gebrek’, zal je zoeken naar zekerheden en je wilt graag je gebreken ingevuld zien en pijn vermijden. Mensen die zo denken, zijn (zeer) kwetsbaar. Ze verliezen contact met hun eigen ziel en intuïtie waardoor ze genoodzaakt zijn om terug te vallen op andere mensen – zoals wetenschappers, theologen, mediums, etc.. etc. Alles wat die andere mensen zeggen, heeft een sterke impact op hen en wordt geaccepteerd als een waarheid. Want … ‘De grootste leugen wordt een waarheid als je die maar vaak genoeg herhaalt’. En ……….. ‘Als je maar genoeg gelooft (in die ander), dan wordt het uiteindelijk jouw werkelijkheid’.

‘De voornaamste eigenschap van geluk is vrede, innerlijke vrede. Wie zelf geen innerlijke vrede kent, zal ook in de ontmoeting met andere mensen géén vrede vinden; en nooit kunnen er vreedzame betrekkingen tussen enkelingen of tussen ganse volkeren tot stand komen, zolang men dat niet beseft’. [Dalai Lama]

Wij, Millennium-Visie, wensen u prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toe!

Hans Zevenboom

Link: https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/343-kerstgroet-2020