ACE2-eiwit beschermt tegen ernstige COVID-1

Volgens nieuw onderzoek van een team onder leiding van de Universiteit van Alberta ziet men onder vrouwelijke COVID-19 patiënten minder ernstige complicaties en een lager risico op overlijden dan onder mannelijke patiënten dankzij hormonen en chromosomen die bijdragen tot een sterkere immuunrespons. “Het hoogtepunt van ons onderzoek is hoe de sekseverschillen in COVID-19 gekoppeld zijn aan ACE2,” aldus senior auteur Gavin Oudit, hoogleraar geneeskunde aan de Faculteit Genees- en Tandheelkunde, Canada Research Chair in Heart Failure en directeur van de Heart Function Clinic aan het Mazankowski Alberta Heart Institute.

ACE2 is het enzym dat fungeert als receptor die SARS-CoV-2 toelaat het lichaam binnen te dringen, maar het is ook de sleutel bij de bescherming tegen cardiovasculaire, long- en nierziekten. “Vanwege hun chromosomen hebben vrouwen twee exemplaren van het ACE2-gen en mannen maar één exemplaar,” zei Oudit.  “Dit maakt vrouwen niet minder vatbaar voor COVID-19, maar het beschermt hen wel tegen de complicaties.”

Oudit legde uit dat ACE2 een X-chromosoom gebonden gen is. Om duplicatie te vermijden, neigt één X-chromosoom te worden gedesactiveerd, maar vanwege zijn locatie ontsnapt ACE2 aan desactivering, wat betekent dat vrouwen dubbel zoveel actieve genetische instructies hebben om ACE2 aan te maken.

Een ander gen dat door deze X desactivering twee keer zo sterk is bij vrouwen door de ontsnapping wordt Toll-like receptor zeven genoemd, een belangrijk onderdeel van het aangeboren immuunsysteem.

“De sterkere aanwezigheid van Toll like receptor zeven bij vrouwen verklaart waarom het immuunsysteem van vrouwen sterker is dan dat van mannen en virussen beter aankan, inclusief verkoudheid,” zei Oudit.  “Het mannelijk verkoudheid fenomeen bestaat echt.”

In de studie melden de onderzoekers dat mannen over heel de wereld met ernstiger ziekten worden geconfronteerd en slechtere resultaten vertonen, ook in Alberta. Ze merken op dat vrouwen waarschijnlijk meer worden blootgesteld aan SARS-CoV-2 dan mannen – voor 70 procent van de gezondheidswerkers zijn vrouwen –  maar dat weerspiegelt zich niet in de gevolgen.

“Vrouwen lopen meer risico maar het is geruststellend om te weten dat hun resultaten niet slechter zijn; in feite zijn ze duidelijk beter dan bij mannen,” zei Oudit.

Er wordt onderzoek gedaan om te begrijpen hoe het manipuleren van ACE2-niveaus zou kunnen helpen om infectie met Covid-19 te voorkomen door het enzym te blokkeren of door het cardiovasculair systeem, de longen en de nieren te beschermen door het te versterken.

“We moeten kijken naar de factoren die verantwoordelijk zijn voor betere resultaten voor iedereen, rekening houdend met sekseverschillen wanneer we nieuwe therapieën testen en COVID-19 zorg aanbieden”, aldus Oudit.

Vertaling: Andre Teirlinck