Romantische partners beïnvloeden elkaars doelen

Wat de ene partner in een tweepersoonrelatie op de lange termijn wil vermijden, doet de andere partner dat ook – en wat de een wil bereiken, doet de ander dat ook. Deze effecten kunnen ongeacht geslacht, leeftijd en duur van de relatie worden waargenomen, zoals onderzoekers van de Universiteit van Basel rapporteren in een onderzoek onder meer dan 450 paren

Het onderzoeksteam van de Faculteit Psychologie van de Universiteit van Basel wilde de onderlinge afhankelijkheid van benaderingsdoelen en vermijdingsdoelen binnen paren op korte en lange termijn onderzoeken. De deelnemers vertelden of ze die dag hadden geprobeerd conflicten te vermijden of zinvolle ervaringen met hun partner te delen. Dit werd gevolgd door een analyse van hoe de informatie de doelen van de partner beïnvloedde. De doelen van elke persoon werden dagelijks geregistreerd in de loop van twee meetperiodes van 14 dagen met een interval van 10 tot 12 maanden; 456 man-vrouwparen namen deel. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was net geen 34 jaar, en de gemiddelde duur van een relatie was bijna

10 jaar. De studie verscheen in het laatste nummer van The Journal of Gerontology.

Vertraagde effecten

Het onderzoek toonde aan dat wanneer de ene persoon binnen een paar bijvoorbeeld leed en conflicten vermijdt, de ander hetzelfde probeert te doen. En omgekeerd, wanneer de ene persoon persoonlijke groei en zinvolle ervaringen zoekt, wil de ander die ook bereiken. Het team van psychologen, geleid door eerste auteur professor Jana Nikitin, ontdekte significant vertraagde effecten tussen de partners. Deze verschenen ongeacht geslacht, leeftijd of relatieduur.

Opvallend was dat de dagelijkse doelen van de ene partner – die kunnen veranderen – voornamelijk samenvielen met de middellange- en lange termijndoelen van de andere partner. Het duurt daarom enkele dagen tot maanden voordat de lange termijnrelatiedoelen van de ene partner invloed hebben op de doelen van de andere. “Dit zou een aanpassingsmechanisme kunnen zijn om de stabiliteit van de relatie te behouden”, zegt Nikitin, “door niet beïnvloed te worden door elke tijdelijke verschuiving van de partner.”

Vertaling: Pieter Tau