Regelmatige oogcontroles een noodzaak

Een nieuwe studie heeft aangetoond dat mensen met glaucoom in een vroeg stadium het contrast van zichtbare objecten op een zeer vergelijkbare manier zien als mensen zonder de aandoening.

Onderzoek door de Universiteit van Bradford (UK) heeft aangetoond dat de hersenen de veranderingen in het oog veroorzaakt door glaucoom compenseren.  Dit is dan ook de reden waarom weinig patiënten met glaucoom de vroege symptomen van de ziekte onderkennen.

Glaucoom is een veel voorkomende oogaandoening die een half miljoen mensen treft in Groot-Brittannië, waarbij de oogzenuw die het oog met de hersenen verbindt beschadigd raakt. Het ontwikkelt zich langzaam gedurende vele jaren. Indien onbehandeld, resulteert glaucoom in permanent verlies van het zicht.

Glaucoom maakt het moeilijker om contrast te zien – de verschillen tussen lichte en donkere tinten – zodat de ogen minder goed contrast kunnen waarnemen. Tot nu toe was het niet duidelijk of dit verlies aan contrast betekent dat patiënten met glaucoom objecten op een andere manier zien dan gezonde mensen.

Nu heeft het team van de University of Bradford aangetoond dat mensen met glaucoom detecteerbaar contrast op dezelfde manier zien als gezonde patiënten, ondanks hun meetbaar verlies van gezichtsvermogen.

In het onderzoek hadden 20 deelnemers glaucoom in een vroeg tot matig stadium en hun gebieden van perifeer zichtverlies werden in kaart gebracht. Vervolgens werd hen gevraagd te reageren op een schermweergave met patronen. Ze pasten de bedieningselementen aan tot een afbeelding in hun slechtste gebieden van gezichtsvermogen er even helder of vaag uitzag als een patch met een centraal patroon.  Er werd een eye-tracker gebruikt om ervoor te zorgen dat elke patiënt op de correcte plaats keek voordat de centrale patch te zien was. Een controlegroep van gezonde deelnemers werd op dezelfde manier getest.

De onderzoekers ontdekten dat deelnemers met glaucoom afbeeldingen niet als bleker, of ‘grijs’ zagen; in plaats daarvan zagen ze precies hetzelfde als mensen met een gezond gezichtsvermogen. De resultaten suggereren

dat de hersenen van glaucoompatiënten de schade aan de zenuw compenseren.

Dr. Jonathan Denniss, gediplomeerd optometrist en docent aan de Universiteit van Bradford, leidde de studie. Hij zei: ‘Dit onderstreept waarom het zo belangrijk is om routinematig ogen te laten testen om eventuele beginnende glaucoom te ontdekken en te behandelen voordat schade is ontstaan. Het sluit aan bij het feit dat mensen met glaucoom aanvankelijk geen symptomen melden: hun hersenen compenseren met succes het verlies van contrast.”

Hij voegde eraan toe: ‘Ik vind het altijd vreemd dat we allemaal de noodzaak accepteren voor routinematige tandheelkundige controles om de gezondheid van onze tanden en mond te behouden, maar dat routinematige oogcontroles onder de algemene bevolking niet als belangrijk worden beschouwd. Dit is een oproep om je ogen regelmatig te laten controleren, ook al lijken ze in orde.”

Vertaling: Andre Tierlinck