Klimaatvriendelijke koeling tegen broeikasgassen

Naarmate de behoefte aan koeling stijgt door hogere omgevingstemperaturen zullen energiezuinige en klimaatvriendelijke toepassingen essentieel zijn om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te bereiken; het huidig arsenaal aan 3,6 miljard apparaten zal tegen 2050 moeten groeien naar 14 miljard om aan alle behoeften te voldoen

Door gecoördineerde internationale actie op het gebied van energiezuinig en klimaat vriendelijke koeling kan maar liefst een emissie van 460 miljard ton broeikasgas – ongeveer gelijk aan acht jaar wereldwijde emissies naar 2018 niveaus – worden vermeden in de komende vier decennia, volgens de Cooling Emissions and Policy Synthesis Report  van de United Nations Environment Programme (UNEP) en het International Energy Agency (IEA).

Reducties van 210 tot 460 miljard ton kooldioxide- (CO2) equivalente emissies kunnen de komende vier decennia worden bekomen door de overgang naar klimaatvriendelijke koelmiddelen, aldus het verslag.

Het rapport zegt dat landen veel van deze acties kunnen institutionaliseren door hen te integreren in hun implementatie van het Kigali Amendment to the Montreal Protocol. Ondertekenaars van het Kigali Amendment zijn overeengekomen om de productie en het gebruik van klimaat verwarmende koelgassen bekend als fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) te verminderen waardoor tot 0,4 ° C van de opwarming van de aarde tegen 2100 kan voorkomen worden.

De naties moeten hun broeikasgasemissies enorm verminderen om de wereldwijde temperatuurstijging deze eeuw te beperken tot 1,5 ° C.  Dit is van cruciaal belang om de rampzalige gevolgen van de klimaatverandering tot een minimum te beperken.  Terwijl landen investeren in COVID-19-herstel, hebben ze een kans om hun middelen verstandig  te gebruiken om de klimaatverandering te verminderen, de natuur te beschermen en de risico’s van verdere pandemieën te voorkomen. Efficiënte, klimaatvriendelijke koeling kan helpen om al deze doelen te bereiken”, aldus Inger Andersen, UNEP Uitvoerend Directeur.

Het rapport benadrukt het belang van koeling voor het behoud van gezonde gemeenschappen; nieuwe vaccins en voedsel; een stabiele energievoorziening, en productieve economieën. De essentie van koeling wordt versterkt door de COVID-19-pandemie, temperatuurgevoelige vaccins zijn snel nodig voor implementatie over de hele wereld; lockdowns die mensen dwingen langdurig thuis te blijven is een bezorgdheid voor de meeste warme landen.

De toenemende vraag naar koeling draagt echter aanzienlijk bij tot de klimaatverandering. Dit is het resultaat van de uitstoot van HFK’s, CO2 en zwarte koolstof uit de voornamelijk op fossiele brandstof gebaseerde energie nodig voor het aandrijven van lucht conditioners en andere koelapparatuur.

“Terwijl overheden massale economische stimuleringspakketten uitrollen voor de economische en sociale gevolgen van de COVID-19-crisis hebben ze een unieke kans om vooruitgang te boeken op efficiënte klimaat vriendelijke koeling.  Een hogere efficiëntie is één van de meest effectieve instrumenten voor de overheden om energie- en milieudoelstellingen te halen.   Door de koelefficiëntie te verbeteren kunnen ze de behoefte aan nieuwe centrales verminderen waardoor minder  uitstoot en minder kosten voor de  consumenten. Dit nieuw rapport geeft beleidsmakers waardevolle inzichten om hen te helpen de wereldwijde afkoeling aan te pakken”, zegt Dr. Fatih Birol, IEA Executive Director.

Wereldwijd zijn er naar schatting 3,6 miljard koelapparaten in gebruik. Het rapport zegt dat als koeling wordt aangeboden aan iedereen die het nodig heeft – en niet alleen degenen die het kunnen betalen – hiervoor maar liefst 14 miljard koelapparaten nodig zijn tegen 2050.

Het IEA schat dat verdubbeling van de energie efficiëntie van lucht conditionering tegen 2050 de piekvraag met 1.300 gigawatt extra capaciteit voor elektriciteitsopwekking zou verminderen – het equivalente van alle kolencentrales in China en India in 2018. Wereldwijd een verdubbeling van de energie-efficiëntie van lucht conditioners kunnen in 2050 tot $ 2,9 biljoen besparen aan elektriciteitsopwekking, transmissie en distributiekosten alleen al.

Maatregelen op het gebied van energie efficiëntie zouden veel andere voordelen opleveren, zoals verbeterde toegang tot levensreddende koeling, verbeterde luchtkwaliteit en verminderd voedselverlies en afval, zegt het rapport.

In het rapport worden de beschikbare beleidsopties uiteengezet om koeling deel uit te laten maken van de oplossingen voor klimaat en duurzame ontwikkeling, waaronder:

Internationale samenwerking door middel van universele ratificatie en

implementatie van het Kigali-amendement en initiatieven zoals de Cool

Coalition en de Biarritz Pledge for Fast Action on Efficient Cooling.

Nationale koel actieplannen die de overgang naar klimaat vriendelijke koeling versnellen en de mogelijkheden bepalen om efficiënt koelen op te nemen in sterkere nationaal bepaalde bijdragen onder de Paris Agreement Development and Implementation of Minimum Energy Performance Standards en energie efficiëntie etikettering om de efficiëntie van de apparatuur te verbeteren.

Promotie van bouwvoorschriften en andere overwegingen om de vraag naar koelmiddelen en mechanische koeling te verminderen, inclusief integratie van wijk- en buurtkoeling in stedenbouw, verbeterde  ontwerpen voor gebouwen, groene daken en boomschaduw.

Campagnes om het storten van milieuschadelijke producten te stoppen en het vermijden van verouderde en inefficiënte koeling technologieën.

Duurzame koelketens om zowel voedselverlies – een belangrijke bijdrage in de uitstoot van broeikasgassen – en de uitstoot van koude ketens te verminderen.

Het peer-reviewed rapport van 48 pagina’s is geschreven door een reeks experts onder leiding van een 15-koppige stuurgroep, voorgezeten door Nobel laureaat Mario Molina, President, Centro Mario Molina, Mexico, en

Durwood Zaelke, President, Institute for Governance & Sustainable

Development, Verenigde Staten. Het rapport wordt ondersteund door het Kigali Cooling Efficiency Programm (K-CEP).

Vertaling : Andre Teirlinck