Thuisomgeving kind kan risico op het ontwikkelen van depressie beïnvloeden

Recent onderzoek stelt vast dat de opvoedingsomgeving van kinderen een significante invloed heeft op het risico op ernstige depressies op latere leeftijd. Verder wijst de studie op het belang van interventie wanneer kinderen groot risico lopen. In de studie analyseerden de auteurs de gezondheidsgegevens van volledige broers en zussen en halve broers en zussen met ten minste één depressieve biologische ouder. De gegevens werden vergeleken met uit huis geplaatste kinderen die door zorgvuldig gescreende adoptieouders werden opgevoed. Over het algemeen vertoonden de kinderen opgevoed door adoptieouders een lager risico, maar ongeacht de setting zorgden episodes van ernstige depressie bij de ouders ervoor dat de kinderen zelf vatbaarder waren voor depressie.

In studie onder leiding van Kenneth S. Kendler en Kristina Sundquist werden gegevens betrokken van de Zweedse nationale steekproef (Swedish National Sample). De onderzoekers identificeerden 666 volledige broers en zussen met een hoog risico en 2596 paren van halfbroers en -zussen met een hoog risico. Elk paar bestond uit één thuis grootgebracht kind en één geadopteerd kind. Een hoog risico werd gedefinieerd als het hebben van ten minste één biologische ouder met ernstige depressie.

In de groep met volledige broers en zussen was het risico op ernstige depressie bij geadopteerde broers en zussen 23% lager dan bij de broer of zus die thuis werd opgevoed. In de groep van halfbroers en -zussen was het risico op depressie 19% lager.

De auteurs van het onderzoek concluderen dat hun resultaten “het bewijs versterkt dat hoogwaardige opvoedomgevingen het aantal ernstige depressies bij kinderen met een hoog familierisico significant kunnen verminderen”.

In haar begeleidende commentaar geeft Myrna M. Weissman antwoord op de vraag of depressie erfelijk is of wordt veroorzaak door de opvoeding (nature or nurture). Haar antwoord is dat beide in wisselende verhoudingen een rol spelen. Hoe de risico’s op depressie afhangen van beide factoren op verschillende typen van de depressie is nog onvoldoende onderzocht. Deze studie toont aan dat “de opvoedomgeving een sterke impact van op het risico op ernstige depressie. De resultaten bevestigen het belang om in te grijpen in de opvoedomgeving bij gezinnen met een hoog risico”.

Bronnen
Dit is een samenvatting door Dick Schrauwen van een persbericht van de American Psychiatric Association. De studie is online gepubliceerd in het American Journal of Psychiatry . Kenneth S. Kendler (MD) is verbonden aan de Virginia Commonwealth University in Richmond en Kristina Sundquist (MD, PHD) is verbonden aan de Lund University in Malmö, Zweden. Myrna M. Weissman (PHD) is verbonden de Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons.