Geluid van windturbines beïnvloedt de droomslaap

Het geluid van windturbines beïnvloedt de droomslaap en het waargenomen slaapherstel

Windturbinegeluid (WTN) beïnvloedt de perceptie van mensen van de herstellende effecten van slaap, en heeft ook een klein maar significant effect op droomslaap, ook wel bekend als REM-slaap (snelle oogbeweging), een studie aan de Universiteit van Göteborg, Zweden, toont . Een nacht WTN resulteerde in een vertraagde en verkorte REM-slaap.

De kennis over hoe slaap wordt beïnvloed door WTN is tot op heden beperkt. Onderzoek met fysiologische studie van de impact ervan met behulp van polysomnografie, de beste methode voor slaapregistratie, ontbreekt.

Studies die zijn uitgevoerd in het laboratorium voor gezonde omgeving van de afdeling arbeids- en milieugeneeskunde in Göteborg, voegen nieuwe kennis in het veld toe. Bij polysomnografie worden elektroden op het hoofd en de borst gebruikt om hersenactiviteit, oogbewegingen, hartslag enz. Tijdens de slaap vast te leggen.

Van de 50 deelnemers aan het nieuwe onderzoek woonden er 24 al minstens een jaar binnen een kilometer van een of meer windturbines. De andere 26, de referentiegroep, woonden niet in de buurt van windturbines.

Kerstin Persson Waye, hoogleraar omgevingsgeneeskunde aan de Sahlgrenska Academy, Universiteit van Göteborg, is de corresponderende auteur in de studie, gepubliceerd in het tijdschrift Sleep .

‘We wilden weten of mensen die in de loop van de tijd worden blootgesteld aan geluid van windturbines gevoeliger worden of meer gewend raken aan WTN, zodat hun slaap anders kan worden beïnvloed dan iemand die niet in de buurt van turbines woont’, zegt ze.

De deelnemers brachten drie nachten door in het Sound Environment Laboratory, één voor acclimatisatie en vervolgens, in willekeurige volgorde, één rustige nacht en één met vier afzonderlijke WTN-periodes. De geluiden die werden gebruikt, werden gemodelleerd op basis van buitenmetingen van verschillende windturbines en werden gefilterd om overeen te komen met de geluidsisolatie van een typisch Zweeds houten huis. De belichting werd verder gemodelleerd om overeen te komen met slapen met respectievelijk een gesloten raam en een raam op een kier.

De geluiden zijn gekozen om relatief ongunstige omstandigheden weer te geven, met een iets hoger gemiddeld geluidsniveau buiten dan momenteel is toegestaan ​​in Zweden. Dit niveau kwam echter overeen met een laag geluidsniveau binnenshuis – onder het niveau waarop eerder slaap werd beïnvloed door bijvoorbeeld verkeerslawaai.

Tijdens de nacht met WTN brachten de deelnemers volgens de fysiologische metingen gemiddeld 11,1 minuten minder in REM-slaap door, die ze 16,8 minuten later binnengingen dan tijdens de stille nacht. Het deel van de tijd dat ze in de REM-slaap doorbrachten was 18,8% voor de nacht met WTN, vergeleken met 20,6% voor de stille nacht – een klein maar statistisch significant verschil dat bovendien onafhankelijk was van gewenning aan WTN.

Er waren geen statistisch significante verschillen in andere slaapparameters, zoals aantal ontwaken, totale slaaptijd, tijd in diepere (niet-REM) slaapstadia of fragmentatie van diepe slaap en hartslag. Ritmische geluidsvariaties leken echter de slaap te verstoren, vooral bij gesloten ramen.

Naast de fysiologisch gebaseerde metingen vulden de deelnemers een vragenlijst in over hun slaapkwaliteit en hoe moe of uitgerust ze zich voelden. Beide groepen meldden dat ze ‘s nachts slechter sliepen met WTN.

De studie gaf geen indicatie van het gewenningseffect of verhoogde gevoeligheid bij de deelnemers die werden blootgesteld aan windturbines in hun thuisomgeving. De groep die dicht bij windturbines woonde, rapporteerde echter over het algemeen een slechtere slaap, zelfs tijdens de stille nacht.

“Slaapstoornissen, een negatief gezondheidseffect volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), kunnen op zichzelf bijdragen aan chronische ziekten. We kunnen echter geen conclusies trekken uit dit onderzoek over de gevolgen voor de gezondheid op lange termijn. Verdere studies moeten, indien mogelijk , onderzoek slaap in de huiselijke omgeving van mensen en neem een ​​langere belichtingstijd op, “besluit Kerstin Persson Waye.