Milieudefensie weigert kort geding te voeren mbt 5G

Tijdens de algemene ledenvergadering van Vereniging Milieudefensie van 7 december 2019 is de motie 5G Weg ermee! aangenomen, waarin het bestuur is opgeroepen om zo spoedig mogelijk een kort geding te starten tegen de staat om de uitrol van 5G in Nederland te stoppen.

Inmiddels zijn er al meer dan drie maanden verstreken, waarin de indiener van de motie en andere betrokken leden herhaaldelijk hun assistentie hebben aangeboden en hebben gevraagd om overleg en informatie over de uitvoering van de motie. Omdat het bestuur daar niet op inging, is er een bemiddelaar ingeschakeld. Ook dat heeft niets opgeleverd.

Het bestuur hoort de motie, die een spoedeisend belang heeft, met spoed uit te voeren en de leden hierover te informeren. Maar het bestuur houdt de uitvoering van de motie tegen en laat de tijd verstrijken. En de tijd dringt nu echt: de inschrijving voor de veiling van de frequenties is al geopend!

Daarom vragen wij uw steun voor een extra algemene ledenvergadering. Om deze vergadering door te laten gaan, zijn minimaal 250 steunbetuigingen nodig. Uw steun is dus van groot belang!

Dit doet u zo: 

1. Als u nog geen lid bent van Milieudefensie, kunt u voor 3 euro per maand lid worden via: https://milieudefensie.nl/actie/lidworden

2. Stuur een email naar: extraalv@protonmail.com Kopieer in uw email de onderstaande tekst en vul uw gegevens in:

Ja, ik ben lid van Vereniging Milieudefensie en ik ondersteun de oproep tot een extra algemene ledenvergadering om:

•             ervoor te zorgen dat de motie 5G Weg ermee! wordt uitgevoerd, waarin het bestuur van Milieudefensie wordt opgeroepen om zo spoedig mogelijk een kort geding tegen de staat te starten om de uitrol van 5G in Nederland te stoppen, en daartoe:

•             het bestuur ter verantwoording te roepen omdat zij geen uitvoering hebben gegeven aan de motie;

•             het bestuur te ontslaan omdat zij geen uitvoering hebben gegeven aan de motie; en

•             een nieuw (interim) bestuur te benoemen zodat de motie wordt uitgevoerd,

Ik ben lid van Vereniging Milieudefensie

achternaam:

voorletters:

woonplaats:

e-mailadres:

HELP NU OM DE VERGIFTIGING VAN ONS NATUURLIJKE ELEKTROMAGNETISCHE MILIEU TE STOPPEN! KOM IN ACTIE! HARTELIJK DANK!