Gezondheidseffecten van 5G straling

Blootstelling aan straling is al lang een zorg voor het publiek, beleidsmakers en gezondheidsonderzoekers. De blootstelling aan radiofrequente straling is sinds de Tweede Wereldoorlog 100000 keer toegenomen.

In 2011 heeft het IARC  (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek) de wetenschappelijke literatuur geïnventariseerd en beoordeeld. Het agentschap wees radiofrequente straling toe aan groep 2B: mogelijk kankerverwekkend.

Sinds het IARC-onderzoek is een breed scala aan (nieuwe) schadelijke effecten op de gezondheid van de mens – waaronder hersenkanker – gerapporteerd. Verder hebben twee grootschalige carcinogeniteitsstudies bij knaagdieren aanzienlijk hogere percentages kwaadaardige Schwannomas (tumoren van Schwann-cellen) en gliomen (hersentumoren) aangetoond. Ook bleek de blootstelling DNA-schade te veroorzaken. In deze studies werden de proefdieren blootgesteld aan stralingsniveaus die vergelijkbaar zijn met de blootstelling van mensen tijdens hun levensloop.

Van bijzonder belang zijn de effecten op de zich ontwikkelende kinderhersenen. Kinderen zijn gevoeliger voor radiofrequente straling dan volwassenen. De straling van een mobiele telefoon die tegen het hoofd van een kind wordt gehouden dringt dieper door in de hersenen en veroorzaakt een hogere stralingsdoses. Het beenmerg van de jonge, dunne schedel absorbeert ongeveer 10 keer meer straling dan de schedel van een volwassene.

Recent onderzoek wijst er ook op dat mannen die hun mobiele telefoon in hun broekzaak dragen een slechtere kwaliteit sperma hebben: een aanzienlijk lager aantal zaadcellen, verminderde beweeglijkheid van en mitochondriale DNA-schade aan het sperma. Verder bleken de broekzakdragers een verhoogd risico te hebben op darmkanker.

Op basis van het verzamelde bewijs geloof ik dat de IARC anno nu radiofrequente straling zou indelen in Groep 1: carcinogeen voor mensen. De beschikbare kennis biedt dus voldoende basis voor het nemen van maatregelen die de blootstelling aan radiofrequente straling drastisch verminderen. Overheden, volksgezondheidsautoriteiten en het gezondheidsstelsel moeten daarom hun verantwoordelijkheid nemen.

Een 5G-netwerk vereist een veel hogere dichtheid van antennes en torens dan eerdere generaties. Dat is nodig omdat 5G werkt op een hogere frequentie waardoor het gemakkelijker geblokkeerd wordt door de gebouwde omgeving maar ook door bijvoorbeeld regen en bomen. Verder werkt 5G met hogere vermogens waardoor de straling krachtiger is. Ook het aantal apparaten dat communiceert met het netwerk zal drastisch toenemen. De belofte van 5G is immers om het `internet of things`, autonome voertuigen en wellicht andere toekomstige toepassingen mogelijk te maken. En bedenk ook dat 5G niet op zichzelf staat. Ook 3G en 4G blijven in de lucht. De totale blootstelling aan radiofrequente straling zal dus aanzienlijk toenemen,

5G-technologie wordt nu op verschillende plaatsen uitgerold zonder dat de potentiële chronische gezondheids- en milieueffecten voldoende zijn onderzocht. De gerapporteerde biologische effecten – waaronder oxidatieve stress, veranderde genexpressie, effecten op de huid en een verstoorde immuun functie – wijzen op de noodzaak van zo’n populatiebrede gezondheidsevaluatie.

Een goed geïnformeerd iemand kan de blootstelling aan radiofrequente straling door apparaten in huis beperken. Maar de straling van torens en het fijnmazige netwerk van de vele antennes vallen buiten hun controle. De makers en promotors van 5G-technologie zorgen ervoor dat – zonder gezondheidswaarschuwing – een situatie ontstaat waarin huizen, scholen en werkplekken verzadigd worden met radiofrequente straling.

Om een ​​potentiële kankerepidemie, hartschade, hersenschade en onvruchtbaarheid te voorkomen moeten we dus maatregelen nemen om blootstelling tot zo laag als redelijk haalbaar te verminderen. In het verleden hebben we hetzelfde gedaan voor ioniserende straling (röntgenstralen). Praktische ingrepen zijn bijvoorbeeld: kies voor glasvezelverbindingen, vermijd 5G-zenders in woonwijken en bij scholen en scherp de regels gericht op de bescherming van het publiek aan.

Een teken aan de wand en een waarschuwing voor de 5G-partijen is dat dat geen enkele verzekeringsinstelling (inclusief Lloyds of London) de aansprakelijkheid dekt voor gezondheidsschade door radiofrequente straling. Een moratorium op de uitrol van 5G is van wezensbelang.

Opmerkingen (DS)
Een goed voorbeeld van de 5G-lobby – een als wetenschappelijk artikel vermomde advertentie in Nature – vindt u hier:
https://www.nature.com/articles/d42473-019-00009-7

Dit artikel stond in mijn Chrome op nummer één via de zoekopdracht
https://www.google.com/search?q=biological+impact+of+5G

Verzekeringsmaatschappijen zijn niet gek. Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk om je in Nederland te verzekeren tegen overstromingsschade.

Dick Schrauwen
Dit is een vertaling/bewerking van een verklaring over 5G door emeritus-hoogleraar Anthony B. Miller die hij publiceerde in EHT (Environmental Health Trust), zie: https://tinyurl.com/wmjzm94. Professor Miller heeft persoonlijk toestemming gegeven om zijn verklaring te vertalen en te publiceren in leefbewust.com.