App helpt tegen pijn door artrose

Door dagelijks een paar eenvoudige fysieke oefeningen uit te voeren en regelmatig informatie over hun ziekte te ontvangen, konden 500 artrosepatiënten hun pijn in gemiddeld in 6 maanden halveren. Ook verbeterde hun fysieke functie. De deelnemers aan het onderzoek door de Universiteit van Lund in Zweden gebruikten een mobiele app die hen ondersteunde. Dit blijkt uit een studie die onlangs is gepubliceerd in Plos One .

“We verwachtten dat patiënten een verbetering zouden laten zien maar deze resultaten overtroffen onze verwachtingen. Ons onderzoek toont aan dat het gebruik van digitale hulpmiddelen bij de behandeling van chronische ziekten zoals artrose heel goed kan werken”, zegt onderzoeker en fysiotherapeut, Håkan Nero.

De studie waarin de onderzoekers patiënten gedurende een langere periode – in sommige gevallen zelfs een jaar – volgden, is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One.

Håkan Nero: “Voor zover wij weten, is er nog nooit eerder onderzoek gedaan naar patiënten met artrose die consequent bezig waren met zelfbehandeling en de resultaten gedurende een lange periode rapporteerden. Er zijn wel vergelijkbare studies uit de VS bij patiënten met diabetes type 2”.

Aan de studie namen 500 patiënten uit heel Zweden deel met artrose van de heup of de knie. Het grootste deel van de onderzoeksgroep waren vrouwen van rond de zestig met matig overgewicht (BMI van 28).

Aan het begin van het onderzoek en vervolgens om de drie maanden vulden de deelnemers een gezondheidsvragenlijst in. Gedurende de gehele onderzoeksperiode kregen de deelnemers dagelijks lessen over artrose en nieuwe oefeningen.

Håkan Nero: “De oefeningen waren ontworpen om de spieren in het getroffen gebied te versterken. Het waren niet meer dan twee tot drie oefeningen per dag die slechts vijf tot tien minuten in beslag namen”.

Elke week rapporteerden de patiënten hun pijnniveau in de app en om de twee weken testten ze hun fysieke vermogen.

Håkan Nero: “Na 6 maanden had de onderzoeksgroep gemiddeld bijna de helft minder pijn en hun fysieke mobiliteit was met gemiddeld 43 procent verbeterd. Normaal is heupartrose moeilijker te behandelen dan knieartrose maar in deze studie zagen we geen verschil. Ook geslacht en leeftijd waren niet van invloed op de resultaten”.

Artrose is een veel voorkomende ziekte die gewrichtspijn veroorzaakt. Het kan iedereen treffen, maar de prevalentie neemt toe met de leeftijd. In Zweden heeft naar schatting één op de vier mensen ouder dan 45 jaar artrose. Goede informatie, fysiotherapie en dagelijkse fysieke activiteit worden aanbevolen om de symptomen te verlichten.

Håkan Nero concludeert: ”Sommige patiënten met artrose geven de voorkeur aan conventionele therapie in een kliniek maar de resultaten van het onderzoek tonen aan dat het ook mogelijk is om digitale technologie te gebruiken. Een mobiele app is gemakkelijk toegankelijk ongeacht waar ter wereld je bent”.

Vertaling: Dick Schrauwen (bewerking van https://tinyurl.com/rcxvns5)