Mindfulness therapie nuttig bij angststoornissen

Een nieuwe studie toont aan dat korte dagelijkse mindfulnesstraining gegeven via de HEADSPACE-mindfulness-app het gemakkelijker maakt angstreacties te onderdrukken.

Van mindfulness is aangetoond dat het negatieve emoties vermindert bij zowel gezonde individuen als patiënten met psychische problemen.

Studies hebben ook aangetoond dat mindfulness effectief is voor de klinische behandeling van emotionele problemen zoals angst, depressie, stress en trauma gerelateerde aandoeningen. De biologische mechanismen die ten grondslag liggen van de effecten op emotioneel functioneren zijn onvoldoende begrepen, maar beeldstudies van de hersenen hebben aangetoond dat mindfulnesstraining geassocieerd is met veranderingen in hersengebieden waarvan eerder bekend was dat ze betrokken zijn bij het leren onderdrukken.

Een daadwerkelijk effect van mindfulness training op leren onderdrukken is nog nooit aangetoond.

In een nieuwe studie hebben onderzoekers van de Universiteit van Zuid-Denemarken, Uppsala University, Lund University, Peking University en Icahn School of Medicine at Mount Sinai aangetoond dat aandachtstraining het onderdrukken van geconditioneerde angstreacties vergemakkelijkt.

In deze studie werden gezonde proefpersonen willekeurig toegewezen aan het ontvangen van een 4 weken dagelijkse mindfulness training gegeven via de Headspace mindfulness app, of aan een controleconditie. Vervolgens ondergingen de deelnemers psychologische experimenten op twee opeenvolgende dagen waarin geconditioneerde angstreacties waren vastgesteld op dag 1 en vervolgens onmiddellijk onderdrukt. Op dag 2 kwamen de proefpersonen terug en werden de blijvende gevolgen van onderdrukken geëvalueerd.

Geconditioneerde angstreacties werden vastgesteld door de deelnemers neutrale afbeeldingen te laten zien op een computerscherm en toen werden enkele afbeeldingen direct gevolgd door een ongemakkelijke elektrische schok in de hand. Na een aantal van dergelijke combinaties vertoonden de individuen verhoogde autonome opwinding reacties alleen bij het bekijken van de foto’s, wat aantoont dat geconditioneerde angstreacties waren geleerd. Angstreacties werden gemeten langs huidgeleiding, een index voor zweten, wat een gevolg is van de vecht- of vluchtreactie bij mensen.

Vervolgens onderdrukten de onderzoekers deze reacties door herhaaldelijk de afbeeldingen opnieuw te laten zien, maar deze keer zonder de schokken. Op deze manier leerden de deelnemers dat de beelden die eerder een oncomfortabele schok veroorzaakten dat niet meer deden en bijgevolg vertoonden proefpersonen een aanzienlijke afname van autonome opwinding bij het bekijken van de afbeeldingen.

Na 24 uur, keerden de deelnemers terug naar het lab om het behoud van onderdrukken te testen, zij werden weer verbonden met het schokapparaat en weer de afbeeldingen getoond die ze op de vorige dag hadden bekeken, hoewel er geen schokken werden geleverd.

Dit was de kritische test van het onderzoek, aangezien het leren van onderdrukken normaal onstabiel is, en angstreacties meestal terug keren na een vertraging zelfs wanneer het onderwerp succesvol is onderdrukt. In lijn met de hypothesen van de onderzoekers, vertoonde de groep met mindfulness training nu zwakkere angstreacties in vergelijking met de controlegroep.

De angstreacties in de mindfulness groep bleven op even laag niveau als ze waren aan het einde van onderdrukken de vorige dag een verbeterd vermogen aangevend om onderdrukking geheugens te vormen en te behouden, terwijl de controlegroep een aanzienlijke toename van angstreacties vertoonde vergeleken met het onderdrukken de vorige dag.

Bij het vergelijken van de groepsreacties tijdens conditionering en onderdrukken op dag 1 konden geen verschillen worden waargenomen, waaruit blijkt dat de twee groepen de geconditioneerde angstreacties op een soortgelijke mate leerden te onderdrukken. De auteurs concluderen dat mindfulness een specifiek effect lijkt te hebben op het behoud van de onderdrukking.

Vertaling: Andre Teirlinck