UMCG corrigeert uitspraak risico’s van verhoogde vitamine B12

Het UMCG komt terug op haar eerdere uitspraak over de risico’s van een verhoging van vitamine B12 in het bloed. Ze erkent nu dat haar onderzoek enkel aantoonde dat een hogere vitamine B12-waarde vaker voorkomt bij mensen die relatief eerder sterven, maar dat ze geen oorzakelijk verband daartussen heeft gevonden. De Nederlandse Vereniging voor Veganisme had kritiek geuit op die eerdere uitspraak.

Link

Verder ontving ik deze informatie van een lezer van onze nieuwsbrief:

Dat mensen met een zeer hoge bloedwaarde voor B12 een hoger risico hebben op sterfte, is omdat hun lever slecht functioneert.

Hoge vitamine B12-waarden worden niet geassocieerd met een verhoogd mortaliteitsrisico voor IC-patiënten na correctie voor leverfunctie. Na verantwoording van leverfunctie en leverziekte waren verhoogde B12-waarden geen significante voorspeller van mortaliteit voor IC-patiënten, gedurende 30 of 90 dagen na opname. Het is bekend dat B12 verhoogd is bij patiënten met een leveraandoening en het is waarschijnlijk dat hoge B12-waarden vaak een indicatie zijn voor een slechte leverfunctie.