Overslaan ontbijt gelinkt aan lagere examen cijfers

Een nieuw onderzoek in Yorkshire toont aan dat scholieren die op schooldagen zelden ontbijten lagere GCSE*) cijfers hadden dan degenen die regelmatig ontbijten. Onderzoekers van de universiteit van Leeds hebben voor het eerst het verband aangetoond tussen ontbijten en GCSE resultaten voor middelbare scholieren in het VK.

Door alle examenuitkomsten van een leerling op te tellen ontdekten ze dat scholieren die zeiden zelden te ontbijten bijna 2 punten minder scoorden dan degenen die hun ontbijt bijna nooit oversloegen. Het onderzoek werd vandaag gepubliceerd in het blad Frontiers in Public Health.

Hoofdonderzoeker dr. Katie Adolphus van de School of Psychology van de universiteit van Leeds, zei: “Ons onderzoek laat zien dat middelbare scholieren in het nadeel zijn als ze niet ‘s morgens ontbijten om hun hersenen van brandstof te voorzien voor een nieuwe schooldag. “De VK heeft een groeiend probleem van voedselarmoede, met een geschatte half miljoen kinderen die elke dag op school komen, te hongerig om te leren.

Al eerder hebben we aangetoond dat ontbijten een positieve impact heeft op kennis en vaardigheden van de kinderen. “Dit onderzoek toont aan dat slechte voeding in verband staat met slechte schoolresultaten.” De regering in Engeland exploiteert een nationaal, op behoeften afgestemd gratis schoollunch programma, toegankelijk voor alle leerlingen.

Maar er is geen equivalent voor ontbijt. Charities Magic Breakfast en Family Action leveren een ontbijtprogramma, bekostigd door het Department for Education, met een gratis ontbijt voor meer dan 1.800 scholen in de meeste sociaal-economisch achtergestelde delen van Engeland. Daarnaast ondersteunt Magic Breakfast ontbijtvoorzieningen in nog eens 480 scholen in het VK.

Dat betekent echter ook dat er voor veel van de 24.000 openbare scholen in Engeland geen gratis ontbijtvoorziening is voor kinderen die thuis geen ontbijt krijgen. Sommige scholen compenseren met ontbijtclubs die ze zelf moeten financieren, of gefinancierd door bedrijven als Kellogg’s.

De onderzoekers uit Leeds zeggen dat hun uitkomsten de vraag ondersteunen om het huidige, beperkte schoolontbijtprogramma uit te breiden naar elke openbare school in Engeland. Een beleidsvoorstel van Magic Breakfast voor legalisatie van het schoolontbijt wordt op dit moment door politici overwogen, ondersteund door academici van Leeds. Alex Cunningham, CEO van Magic Breakfast, zegt: “Dit onderzoek geeft waardevolle inzichten, en versterkt het belang van ontbijten door het boosten van de academische niveaus en leer-barrières weg te nemen.

Onderwijs is cruciaal voor het toekomstige, succesvolle leven van een kind en een ontsnapping uit de armoede, daarom moet het een prioriteit zijn om elk kind te verzekeren van een gezonde start van de schooldag. “We zijn de universiteit van Leeds dankbaar voor het belichten van deze positieve impact en verwelkomen hun uitkomsten, het belang van ons werk met scholen nogmaals benadrukkend.”

De onderzoekers ondervroegen 294 leerlingen van scholen en colleges in West Yorkshire in 2011, en ontdekten dat 29% nauwelijks of nooit ontbijt op schooldagen, terwijl 18% soms ontbijt, en 53% regelmatig. Deze cijfers komen overeen met de laatste nationale gegevens voor Engeland in 2019, met als uitkomst dat meer dan 16% van de middelbare schoolkinderen het ontbijt overslaat. GCSE examenresultaten werden geconverteerd naar puntenscores m.b.v. het systeem van het Department for Education 2012, waarbij A* (uitmuntend) = 58, A (zeer goed) = 52, B (goed) = 46, etc. Door de studentenscores van alle vakken bij elkaar op te tellen kregen alle studenten een verzamelscore.

Degenen die zelden ontbeten scoorden gemiddeld 10,25 punten lager dan degenen die regelmatig ontbeten, een verschil van bijna twee punten, rekening houdend met andere belangrijke factoren zoals sociaal-economische status, etniciteit, leeftijd, geslacht en BMI. Kijkend naar de prestaties voor elk individuele GCSE, ontdekten ze dat leerlingen die zelden een ontbijt aten gemiddeld 1,20 punten lager scoorden dan degenen die regelmatig een ontbijt aten, met meerekening van andere factoren.

Elk cijfer is gelijk aan zes punten, dus het verschil stond voor een teruggang van een vijfde van het individueel behaalde cijfer voor elke CGSE. Nicola Dolton, programma manager van het National School Breakfast Programme, van Family Action, zegt: “Het National School Breakfast Programme is verheugd over de publicatie van dit grondige en overtuigende onderzoek dat de impact benadrukt dat het nuttigen van een ontbijt heeft op de GCSE resultaten van een kind.

“Dit rapport levert indrukwekkend bewijs dat het eten van een gezond ontbijt de onderwijsscores van een kind verbetert, en ondersteunt onze eigen bevindingen: verbetering van de concentratie in de klas, bereidwilligheid om te leren, gedrag en punctualiteit.

Vertaling: Ellen Lam