Calciumkanaal speelt een sleutelrol bij de ontwikkeling van diabetes

Zweedse onderzoekers hebben de rol van een calciumkanaal blootgelegd. Dit is het kanaal van de beta-cellen in de alvleesklier. Als dit kanaal kan worden afgesloten dan zou dat een nieuwe therapie kunnen zijn voor diabetes.

Bij gezonde mensen spelen de kanalen een beperkte rol maar ze worden hyperaktief bij diabetes. Belangrijke vraag: Is die hyperactiviteit een oorzaak of een gevolg van diabetes? De onderzoekers ontdekten dat diabetes een gevolg is. Door verhoogde activiteit leveren de claciumkanalen meer calcium aan de betacellen in de pancreas. Dat leidt tot een slechtere afgifte van insuline en dat leidt weer tot verstoring van de bloedsuikerspiegel.

Een van de auteurs – Dr. Shao-Nian Yang – zegt: “Het onderzoek naar de rol van de calciumkanalen in betacellen op de ontwikkeling van diabetes werd tot op heden verwaarloosd. Ons werk wijst erop dat het blootgelegde mechanisme van cruciaal belang is bij de ontwikkeling van diabetes”.

Daarom willen de onderzoekers in de toekomst nagaan of een hyperactief calciumkanaal in andere cellen ook bijdraagt aan de ontwikkeling van diabetes. Concreet denken de onderzoekers aan de cellen in de gladde spieren van de bloedvaten en aan de T-cellen van het afweersysteem.

Ook willen de onderzoekers nagaan of calciumkanaal-blokkers diabetes kunnen tegengaan bij mensen.

Professor Per-Olof Berggren zegt daarover: “Klinische proeven met kanaalblokkers bij patiënten met diabetes zullen een van onze toekomstige onderzoeksprioriteiten zijn”.

Opmerkingen
De technische naam van de categorie calciumkanalen is `CaV3.1` (Voor CaV3.1, 2, 3, zie: https://tinyurl.com/uc6z6zs). CaV3.1 speelt zowel een rol bij diabetes type 1 als diabetes type 2. Voor calciumkanaal, zie: https://tinyurl.com/s2lcyh5. Voor `betacel`, zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Betacel.

Vertaling: Dick Schrauwen

Dit nieuws is een samenvatting van https://tinyurl.com/w3kkudx
De publicatie vindt u hier: https://tinyurl.com/tceas4l

Opmerking Ron, interessant is ook om te weten dat ook straling van mobieltjes en wifi een rol speelt bij de verstoring van de calcium/magnesium balans:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3780531/