Relatie blootstelling aan lood tijdens zwangerschap en obesitas tijdens de kindertijd

Een recente – door de Institutes of Health betaalde – studie vond een verband tussen hoge niveaus van lood tijdens de zwangerschap en (extreem) overgewicht bij uit die zwangerschap geboren kinderen.

Kinderen van vrouwen met een grote hoeveelheid lood in het bloed hebben meer kans op overgewicht of obesitas in vergelijking met kinderen van moeders met weinig lood in hun bloed. Dit concludeert een studie die werd gefinancierd door de National Institutes of Health en de Health Resources and Services Administration [4]. De studie werd – samen met collega’s – uitgevoerd door Xiaobin Wang die verbonden is aan de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore. De studie is gepubliceerd in het Jama Open Netwerk (JAMA Network Open) [2].

De onderzoekers bekeken data van 1442 moeder-kind-paren uit het Boston Birth Cohort (BBC) [3] Het BBC is een omvangrijk observationeel onderzoek dat tot doel heeft de oorzaken van vroeggeboorte te achterhalen. Er werden bloedmonsters geanalyseerd van moeders die werden afgenomen tussen de 24 tot 72 uur na de geboorte van hun kind. Van de kinderen werd tijdens hun kinderjaren regelmatig het gewicht bepaald. Het bleek kinderen – die gemiddeld 8,1 jaar oud waren – die geboren werden uit moeders met hoge loodwaarden een meer dan vier keer zoveel kans op overgewicht of obesitas hadden dan kinderen van moeders met een lage loodwaarde.

Het risico op obesitas of overgewicht bij kinderen van de ‘loodmoeders’ bleek minder als die vrouwen tevens over voldoende foliumzuur beschikten. De Amerikaanse preventieve diensten (U.S. Preventive Services Task Force) geven het advies dat alle vrouwen in de reproductieve leeftijd elke dag 400 microgram foliumzuur nemen om neurale problemen voor te zijn. Het gaat hierbij om “buisdefecten”: een klasse van aangeboren afwijkingen aan de hersenen en de wervelkolom [5].

De bij de studie betrokken vrouwen was eerder gevraagd of ze een foliumzuursupplement hadden genomen in het tweede en derde trimester van hun zwangerschap. De auteurs merken op dat – als hun resultaten standhouden na verder onderzoek – het advies aan moeders met een hoog risico om foliumzuur te nemen het obesitasrisico bij hun kinderen zou kunnen verminderen.
Verwijzingen

Vertaling: Dick Schrauwen [1]

[1] Origineel persbericht
– https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-funded-study-suggests-high-lead-levels-during-pregnancy-linked-child-obesity

[2] Jama Open Netwerk, publicatie
– https://jamanetwork.com/
– https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2752083

[3] Boston Birth Cohort
– De Boston Birth Cohort, opgericht in 1998, is een grootschalige moleculaire epidemiologische studie die wordt gefinancierd door het National Institutes of Health. De studie heeft een bijzondere focus op omgevingsfactoren, genetische varianten, epigenomische veranderingen, (…), voedselallergie en gerelateerde aandoeningen, obesitas en metabool syndroom bij kinderen. In 2002 werd begonnen met een vervolgonderzoek naar de gezondheidsresultaten van de kinderen die zich bij de geboorte hadden ingeschreven (uit: https://www.bmc.org/pediatrics/research/ongoing-projects).

[4] National Institutes of Health en de Health Resources and Services Administration, zie:
– https://report.nih.gov/crs/

[5] Foliumzuur; neurale buis aandoeningen
– https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/foliumzuur.aspx
– https://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/aangeboren/anencefalie.php