Toekomstige vaders zouden 6 maanden vóór de conceptie alcohol moeten vermijden

Ouderlijk alcoholgebruik gelinkt aan verhoogd risico op aangeboren hartafwijkingen

Aspirant-ouders zouden allebei vóór de conceptie het drinken van alcohol moeten vermijden ter voorkoming van aangeboren hartziektes, volgens vandaag gepubliceerd onderzoek in de European Journal of Preventive Cardiology, een uitgave van de European Society of Cardiology (ESC).

Het drinken van alcohol, drie maanden voor de zwangerschap of gedurende het eerste trimester, werd geassocieerd met een verhoogd risico van 44% op aangeboren hartafwijkingen bij vaders en 16% bij moeders, vergeleken bij niet drinken. “Binge-drinking” (zuippartijen), het drinken van vijf of meer drankjes per gelegenheid, werd gerelateerd aan een 52% hogere kans op deze geboorteafwijkingen bij mannen, en 16% bij vrouwen.

‘Binge-drinken door ouders-in-spé is risicovol en gevaarlijk gedrag dat niet alleen de kans verhoogd dat een baby geboren wordt met een hartafwijking, maar ook grote schade toebrengt aan hun eigen gezondheid,’ zegt onderzoeksauteur dr. Jiabi Qin van de Xiangya School of Public Health, Central South University in Changsha, China.

Volgens dr. Qin geven de uitkomsten aan dat als stellen in verwachting proberen te raken, mannen ten minste zes maanden vóór de bevruchting geen alcohol zouden moeten drinken, terwijl vrouwen een jaar van tevoren al zouden moeten stoppen met alcohol en alcohol vermijden tijdens de zwangerschap.

Aangeboren hartafwijkingen zijn de meest gangbare geboorteafwijkingen, bij ca. 1,35 miljoen baby’s, elk jaar. Deze aandoeningen kunnen meer kans geven op cardiovasculaire afwijkingen op latere leeftijd, zelfs na chirurgische behandelingen, en zijn de grootste oorzaak van perinatale sterfte. Alcohol is een bekend teratogeen (misvormingen opwekkend – EL) en wordt in verband gebracht met foetaal alcoholsyndroom (foetal alcohol spectrum disorder, FASD). Ongeveer een op de vier kinderen met FASD hebben aangeboren hartafwijkingen, wat aangeeft dat alcohol ook deel uit kan maken van deze afwijkingen.

Eerdere onderzoeken naar de link tussen alcohol en aangeboren hartafwijkingen waren gefocust op toekomstige moeders, met onduidelijke resultaten. Dit is de eerste meta-analyse naar de rol van het alcoholgebruik door vaders.

De onderzoekers verzamelden de beste gegevens, gepubliceerd tussen 1991 en 2019; bij elkaar 55 onderzoeken van 41.747 baby’s met, en 297.587 baby’s zonder aangeboren hartafwijkingen. De analyse toonde een non-lineaire dosis-respons relatie tussen ouderlijk alcoholgebruik en aangeboren hartafwijkingen.

Dr. Qin: ‘We zagen een gestaag oplopend risico op aangeboren hartziektes bij het oplopen van ouderlijk alcoholgebruik. De relatie was niet statistisch significant bij lagere hoeveelheden.’

Wat betreft specifieke aandoeningen wees het onderzoek uit dat, vergeleken met onthouding, alcoholgebruik door moeders verband hield met een 20% hoger risico op tetralogie van Fallot, een combinatie van vier afwijkingen in de hartstructuur.

De auteurs lichtten toe dat dit een observationeel onderzoek was en geen causaal verband bewijst, en ook niet bewijst dat het drankgebruik van vaders schadelijker voor het foetale hart is dan het drankgebruik door moeders. De gegevens kunnen niet gebruikt worden om het gebruik van alcohol een halt toe te roepen en dat als veilig beschouwen.

Dr. Qin: ‘De onderliggende mechanismen die ouderlijk alcohol en aangeboren hartafwijkingen verbinden zijn onbepaald, en wettigen nader onderzoek. Hoewel onze analyse beperkt is – de soorten alcohol zijn bijvoorbeeld niet onderzocht – geeft het wel aan dat mannen en vrouwen die graag kinderen willen alcohol zouden moeten laten staan.’

Vertaling: Ellen Lam