Zwevende deeltjes in de lucht verontreinigd met deeltjes tabaksrook

Op donderdag 11 februari 2021, presenteerden dr. Noel Aquilina van de afdeling Scheikunde, vergezeld door professor Emmanuel Sinagra, hoofd van de afdeling Scheikunde en decaan van de Faculteit Wetenschappen aan de Universiteit van Malta, aan de president van Malta in het San Anton Palace, de bevindingen van een baanbrekend onderzoek. Deze studie toont aan en bevestigt dat zwevende deeltjes (PM) in de lucht, naast een aantal giftige componenten, ook verontreinigd zijn met door tabaksrook aangedreven fijnstof.

Na 30 jaar maakten dr. Noel Aquilina, naast wereldberoemde tabaksrookgerelateerde onderzoekers, emeritus professor Neal L. Benowitz en dr. Peyton Jacob III van de University of California San Francisco (UCSF), VS en atmosferisch chemicus en Fellow van de Royal Society, Professor Roy M. Harrison, van de Universiteit van Birmingham, VK, een einde aan het wachten op de ongrijpbare marker!

Deze opmerkelijke studie werd gepubliceerd in één van de meest prestigieuze tijdschriften op het gebied van luchtkwaliteit, Environment International, en werd ondersteund door het California Tobacco-Related Disease Research Program, het National Institute on Drug Abuse, het National Center for Research Resources en het UCSF Bland Lane Center of Excellence on Secondhand Smoke.

Wereldwijd werden in 2016 ongeveer 6 biljoen sigaretten gerookt. Wereldwijd geeft Secondhand Smoke (SHS) (alleen al door het roken van sigaretten) ongeveer 22 miljoen kilo nicotine en ongeveer 135 miljoen kilo PM per jaar vrij in de atmosfeer.

De criteria voor een ideale marker zijn dat deze zich naar verwachting op dezelfde manier gedraagt als het materiaal waarvoor het een marker is (in dit geval sigaretten SHS en PM) onder verschillende omgevingsomstandigheden en kan worden gedetecteerd bij lage concentraties. Voor dit doel, historisch gezien, hebben verschillende studies geprobeerd een marker te vinden om blootstelling aan omgevings SHS aan te tonen. Sinds 1991 was nicotine de belangrijkste marker. Latere studies hebben aangetoond dat nicotine bijna uitsluitend in de gasfase wordt aangetroffen waardoor de blootstelling aan de deeltjesfase van SHS onderschat; SHS gedraagt zich anders dan andere stoffen wat de slechte correlatie met andere SHS-componenten verklaart; het heeft een hoge absorptiesnelheid aan oppervlakken en desorbeert gemakkelijk van oppervlakken in afwezigheid van actief roken. Dit betekende dat nicotine noch adequaat noch geschikt was als marker voor SHS in PM. In de afgelopen 3 decennia zijn 16 verschillende markers uitgeprobeerd en getest, maar ze voldeden op de één of andere manier niet aan de noodzakelijke markereigenschappen.

Vertaling: Andre Teirlinck