Word (eigen) wijz(er) – Hans Zevenboom

1.0 Inleiding

Hoe word je een wijs mens? Door boeken te lezen en naar leermeesters – goeroe’ s – te luisteren? Of …. door je in je innerlijke Zelf te gaan ‘wroeten’?

‘Een vat vol geleerdheid is nog geen druppel wijsheid waard’ [Pythagoras]

Wijze woorden, teksten en boeken zijn erin overvloed. Wat dat betreft leven in een tijd, waarin de ‘wijsheid’ bij wijze van spreken op straat ligt. Je hoeft je laptop maar te openen en je hebt via internet toegang toe oneindig hoeveelheid tekstmateriaal van ‘wijze’ mensen.

Er is kennis, er is informatie, maar er is óók zoiets als een diep innerlijk weten. Wat is dat innerlijk weten, waar komt het vandaan en hoe kom je eraan!

2.0 Wijsheid is toegepaste kennis

Negeer kennis niet ten gunste van wijsheid. Dat zou fataal zijn. Negeer aan de andere kant wijsheid niet ten faveure van kennis. Dit zou ook fataal zijn. Wanneer jij bijvoorbeeld je kinderen wijsheid geeft, vertel je ze niet wat ze moeten weten, of wat waar is, maar eerder hoe ze hun eigen waarheid kunnen volgen of vinden.
Want ………… wijsheid die van binnenuit – van jezelf – komt, kan lang niet zo makkelijk opzijgezet worden als wijsheid die van een ander komt.

Het hoger of innerlijke Zelf – de ziel – zoekt kennis én wijsheid; het lager Zelf – de geest – wentelt zich liever in spanning en sensatie!

3.0 Waarheid

De waarheid is als een boom vol dauwdruppels. In elke druppel zie je een stukje van de omgeving weerspiegeld; elke druppel geeft net een ander deeltje ervan weer. In elke druppel is het plaatje net iets anders. Toch hebben ze allemaal ‘gelijk’; ze spiegelen allemaal precies het stukje van het geheel dat ze kunnen ‘zien’, en samen vormen ze het gehele beeld.

Wijsheid is die hele boom zien of althans beseffen dat er altijd zo’n hele boom vol druppels is.

4.0 En hoe kom je aan die wijsheid?

Boeken kunnen je dus wijzer maken, maar ze kunnen je niet de doorleefde wijsheid bezorgen waar we uiteindelijk allemaal op zoek naar zijn. Dat komt doordat boekenwijsheid via je hoofd, je verstand – de geest (gedachtevorm-bewustzijn) – binnenkomt. En voor ware levenswijsheid, eigen-wijsheid, heb je je hart nodig.

Wijsheid is niet iets wat je kunt verzamelen, zoals kennis. Want wijsheid komt door je hart, door liefde. Als je hart in liefde openstaat, in vertrouwen, in overgave aan het leven als geheel, dan komt er een nieuw soort inzicht in je op. Een helderheid, een diep begrip van waar het om gaat in het leven en |wie-je-werkelijk-bent|!

5.0 Je diepste waarheid zelf vinden

Dit leven – ieder (vorig) leven – is een reis om je diepste waarheid te vinden. Iedere situatie in je leven die je strijd of pijn geeft, is een gebied waarop je aan het leren bent trouw te blijven aan je ziel; je innerlijke of hogere zelf, de god binnenin ons! Je ziel, je kern-zelf, bevat die diepere waarheid

Je diepste waarheid = je eigen innerlijke wijsheid. Je diepste waarheid vinden, betekent: naar binnenin kijken.

6.0 Jezus volgen als goeroe?

Jezus was een hoogontwikkeld wezen. Jezus wist |Wie-hij-werkelijk-was|. Jezus was op de hoogte van de grote verschillen in spirituele ontwikkeling van de mens. Hij wist dat! Jezus was ook een kind – een zoon – van God, zoals wij dat allemaal zijn; zonen of dochters van God.
Maar Jezus wist ook, dat jij hier bent om een individueel plan voor je eigen ‘verlossing’ uit te werken. Hij wist, dat het hele levensproces er juist om gaat om je Zelf te ontdekken, en je Zelf te scheppen zoals wij van oorsprong – vanuit de Oerbron gekomen – zijn. Jezus wist dat gewoon en maakte dát bekend. Meer niet!

7.0 Jezus, het hoogste voorbeeld

Jezus als leermeester, als goeroe volgen?

Jezus’ grote gave was – en dat geldt voor ieder hoogontwikkelde leermeester – , dat hij iedereen zag als wie ze waarlijk zijn. Hij weigerde de uiterlijke verschijning te accepteren; Hij weigerde te geloven wat anderen over zichzelf geloofden. Hij had altijd een hogere gedachte en nodigde ook altijd anderen uit tot hetzelfde. Maar hij respecteerde ook altijd waar anderen verkozen te zijn.
Hij verlangde niet dat zij zijn hogere idee accepteerden, bood het hooguit aan als een uitnodiging. Hij handelde ook met medeleven – en als anderen ervoor kozen zich te beschouwen als wezens die bijstand nodig hadden, verwierp hij hen niet om hun verkeerde inschatting, maar stond toe dat zij van hun realiteit hielden – en stond allen liefdevol bij in de uitwerking van hun keuzes! Want Jezus wist dat voor sommigen het snelste Pad naar |Wie-zij-zijn| liep door |Wie-zij-niet-zijn|. Hij noemde dit geen onvolmaakte Pad, veroordeelde het niet. Hij zag dit eerder ook als ‘Perfect’ en ondersteunde zo iedereen gewoon in dat te zijn wat zij wilden zijn!

Jezus gaf ons daarom vele voorbeelden of parabels. Mohammed , Krishna, etc. deed dat ook. Meesters geven altijd voldoende voorbeelden, opdat wij het voorbeeld naar eigen vermogen kunnen interpreteren en bevatten. Ze moedigen anderen aan hun voorbeeld te volgen, om te leven zoals zij hebben geleefd, om te zijn zoals zij zijn geweest. Iedere islamiet probeert het leven van Mohammed te evenaren. Iedere christen probeert het leven van Christus te evenaren. Iedere boeddhist probeert het leven van Siddharta Gautama te evenaren.

De kernboodschap (van de geboorte) van Jezus kan dan ook in één zin worden uitgelegd: Aanvaarding van |Wie| en |Wat-je-bent| op dit moment; en wees daar een demonstratie – een voorbeeld – van! Dit is wat Jezus deed. Jezus aanvaardde wie hij werkelijk was; een kind van God. En dit is de levenswandel van iedere meester die op deze planeet is verschenen. Dit is het pad. Het is het pad van Boeddha, en de weg van Krisjna.
Iedere meester had insgelijks dezelfde boodschap: ‘Wat ik ben, ben jij. Wat ik kan doen, kun jij doen. Deze dingen, en meer, zul jij ook doen”.
Maar wij hebben niet geluisterd. Wij hebben voor het veel moeilijker pad gekozen van iemand die denkt dat hij een zondaar is, die zich inbeeldt de duivel te zijn.

8.0 Welke waarheid is dan dé ware?

Het juiste antwoord op deze vraag is ‘tolerantie’; de universele moraal! En ….  dit betekent dus in feite een herformulering van de ware betekenis van het leven én van jezelf; van |wie-ben-ik|. Want ………………. er is geen waarheid behalve je innerlijke waarheidEn die waarheid bestaat slechts op één plaats; ‘binnenin mij’. Heel de rest komt neer op dingen die anderen je vertellen of hebben verteld!

We moeten niets geloven gewoon, omdat een ander het zegt! Maar aangezien ons inzicht beperkt is, hebben we allen een verschillende benadering van de waarheid. Alleen vanuit een lege geest kunnen we onze zoektocht naar het zelf beginnen; naar mijn of jouw eigen waarheid én niet die van een ander! Op die manier ontstaat er een nieuw-mensbeeld!

Word eigenwijs, word eigenwijzer door je eigen levenspad te zoeken en te vinden!

9.0 Kerstboodschap 2019

‘Luister naar je innerlijke stem!’

Neem niets aan van anderen! Zoek het zelf uit! De waarheid leeft in je hart. De leer van anderen kan er een afspiegeling van zijn, maar die leer is niet de bron van jouw waarheid. De bron is altijd ‘iets’ dat van binnenuit komt!

Ken je dat plotselinge gevoel van intens geluk, helder inzicht en een enorm optimisme?

Verlichting staat bekend als het ontwikkelen van het Zijn, van het bewust-zijn, dat begint met het toegeven en accepteren van |wie-je-niet-bent| en |wie-je-werkelijk-bent| tot er een moment komt dat je begint te beseffen dat wij allen Eén zijn.

Hans Zevenboom
info@millennium-visie.org

Klik hier voor nog meer informatie over dit onderwerp >>>>