Werkgerelateerde stress verminderen? Maak een wandeling in het park.

Werk veroorzaakt zoveel stress dat het een wereldwijd probleem voor de volksgezondheid is geworden. De impact van stress op de mentale en fysieke gezondheid kan ook de productiviteit schaden en leiden tot economisch verlies. Een nieuwe studie stelt nu vast dat werkende mensen die regelmatig wandelen in bossen of groene ruimten mogelijk een hoger stress-copingvermogen hebben. In een studie gepubliceerd in Public Health in Practice, analyseerden onderzoekers onder leiding van professor Shinichiro Sasahara van de Universiteit van Tsukuba de scores van het “gevoel voor coherentie” (SOC) van werknemers, demografische kenmerken en hun wandelgewoonten in het bos / groen.

SOC omvat de triade van zingeving (zin in het leven vinden), begrijpelijkheid (stress herkennen en begrijpen) en beheersbaarheid (zich toegerust voelen om met stress om te gaan). Studies hebben aangetoond dat factoren zoals hoger onderwijs en trouwen de SOC kunnen versterken, terwijl roken en niet sporten deze kan verzwakken. Mensen met een sterke SOC zijn ook beter bestand tegen stress. De studie gebruikte enquêtegegevens van meer dan 6000 Japanse arbeiders tussen de 20 en 60 jaar oud.

Het vond een sterkere SOC onder mensen die regelmatig wandelingen in bossen of groen maakten. “SOC geeft mentale capaciteiten aan om stress te beseffen en ermee om te gaan”, zegt professor Sasahara. “Met stress op de werkplek als centraal punt, is er een duidelijk voordeel bij het identificeren van dagelijkse activiteiten die de SOC verhogen. Het lijkt erop dat we er een hebben gevonden.”

Mensen vinden comfort in de natuur, en in landen als Japan worden stedelijke groengebieden steeds populairder waar de natuur niet gemakkelijk toegankelijk is. Dit betekent dat veel arbeiders in steden gemakkelijk een wandeling tussen de bomen kunnen maken. De onderzoekers verdeelden de respondenten in de enquête in vier groepen op basis van hun frequentie van wandelen in het bos / groen.

Vervolgens vergeleken ze hun loopactiviteit met kenmerken zoals leeftijd, inkomen en burgerlijke staat, en met de SOC-scores van de respondenten, die gegroepeerd waren als zwak, gemiddeld en sterk. Degenen met een sterke SOC vertoonden een significante correlatie met het wandelen in zowel bos als groen, minstens één keer per week. Deze belangrijke bevinding impliceert de grotere voordelen van stedelijke vergroening – niet alleen op milieugebied, maar ook op sociaaleconomisch gebied.

“Onze studie suggereert dat een wandeling minstens één keer per week in een bos of groen gebied mensen kan helpen een sterkere SOC te hebben”, legt professor Sasahara uit. “Wandelen in het bos / groen is een eenvoudige activiteit waarvoor geen speciale uitrusting of training nodig is. Het kan een zeer goede gewoonte zijn om de geestelijke gezondheid te verbeteren en stress te beheersen.”

Links

www.tsukuba.ac.jp

http://dx.doi.org/10.1016/j.puhip.2020.100074