Werkgerelateerde stress geeft verhoogd risico op perifere aderziekte

Volgens nieuw onderzoek gepubliceerd in de Journal of the American Heart Association, was de kans groter dat mensen met werkgerelateerde stress in het ziekenhuis werden opgenomen voor perifere aderziekte. Het artikel verscheen in een speciale uitgave waarin verschillende aspecten van de complexe relaties tussen psychosociale factoren en cardiovasculaire gezondheid werden onderzocht.

Perifere aderziekte of PAD is een hart- en vaatziekte die optreedt wanneer cholesterol of andere vetstoffen in het bloed zich ophopen in de bloedvaten ver van het hart, meestal in de benen, waardoor de bloedstroom wordt belemmerd. Symptomen zijn vaak pijn in de benen tijdens het lopen. Onbehandeld, vergroot perifere aderziekte de kans op hartaandoeningen en beroertes. Wereldwijd treft perifere aderziekte meer dan 200 miljoen mensen, waaronder meer dan 8,5 miljoen in de Verenigde Staten. Ondanks de aanzienlijke last van perifere aderziekte, is het bewijs voor specifieke risicofactoren voor deze ziekte schaars, aldus onderzoekers.

Werkgerelateerde stress of werkdruk verwijst naar psychologische en sociale stress op het werk, vaak vanuit hoge verwachtingen in combinatie met minder persoonlijke controle. Eerdere studies hebben werkgerelateerde stress in verband gebracht met andere vormen van atherosclerose; weinigen hebben echter specifiek de effecten ervan op perifere aderziekte geanalyseerd. Deze studie richtte zich op de relatie tussen werkgerelateerde stress en ziekenhuisbehandeling voor perifere aderziekte.

De onderzoekers beoordeelden de gegevens van 139.000 mannen en vrouwen (36,4% mannen; gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan het onderzoek varieerde van 39 tot 49) die deelnamen aan 11 afzonderlijke onderzoeken van 1985 tot 2008 in Finland, Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. De deelnemers hadden geen voorgeschiedenis van perifere aderziekte toen de respectieve onderzoeken begonnen. Individuele informatie voor elke deelnemer omvatte leeftijd, geslacht, BMI, roker of niet-roker, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit, diabetes status, sociaal economische positie, gegevens over ziekenhuisopnames en een vragenlijst over werkgerelateerde stress.

Tijdens een opvolging van gemiddeld 12,8 jaar werden 667 mensen (0,2 tot 1,8% van de deelnemers) in het ziekenhuis opgenomen voor perifere aderziekte. Onderzoekers ontdekten dat mensen met werkgerelateerde stress 1,4 keer meer kans hadden om perifere aderziekte te registreren in het ziekenhuisregister, na correctie voor leeftijd, geslacht en levensstijl variabelen.

“Onze bevindingen suggereren dat werkgerelateerde stress op dezelfde manier een risicofactor kan zijn voor perifere aderziekte als voor hartaandoeningen en beroertes”, zegt hoofdauteur Katriina Heikkilä, Ph.D., senior onderzoeker bij het Karolinska Institute , Stockholm.

Stress wordt geassocieerd met verhoogde ontstekingen en hogere bloedsuikerspiegels. Dus hoewel er beperkt bewijs is dat werkgerelateerde stress koppelt aan hartaandoeningen, kan stress bijdragen aan complicaties en verergering van perifere aderziekte.

De onderzoekers maten werkgerelateerde stress op basis van psychosociale aspecten beschreven door de deelnemers. Deze informatie werd vergeleken met gegevens over ziekenhuisopnames voor perifere aderziekte gedurende bijna 13 jaar ziekenhuisgegevens.

Over het algemeen rapporteerde bijna een kwart van de deelnemers zonder eerdere ziekenhuisopname voor perifere aderziekte aan het begin van de 11 onderzoeken werkgerelateerde stress.

Onderzoekers merkten een verhoogd risico op bij mannen, mensen met een hoge sociaal economische positie en rokers, maar merkten op dat een dergelijke subgroep analyse beperkt was door het kleine aantal mensen met perifere aderziekte.

Beperkingen van deze studie zijn dat het alleen ziekenhuis behandelde perifere aderziekte omvatte, wat betekent dat de resultaten niet kunnen worden gegeneraliseerd naar minder ernstige vormen van de ziekte. Ook was bepaalde gezondheidsinformatie, zoals bloeddruk en cholesterolniveaus, niet beschikbaar.

Vertaling persbericht: Andre Teirlinck