Waarom mannen en diabetici meer risico lopen met Corona

Welnu, van SARS-Cov2 is bekend dat het de angiotensineconversie-enzym 2 (ACE2) -receptor gebruikt om via het spike-eiwit toegang te krijgen tot cellen. Deze wijze van toegang heeft interesse gewekt om meer te weten over de vatbaarheid en overleving van de ziekte, aangezien bekend is dat leeftijd, geslacht en ziektestatus zowel de ACE2-genexpressie als de ernst van de coronavirusziekte beïnvloeden.

Epidemiologische studies uit Wuhan en casusrapporten tonen ondubbelzinnig verhoogde ernst en sterfte van de ziekte aan bij oudere mannen en volwassenen met comorbiditeiten van de cardiometabole ziekte; namelijk hypertensie, cerebro- en hart- en vaatziekten, diabetes en leververvetting.