Vroegtijdige preventie van neuropathische pijn

Een onaangenaam tintelend gevoel in de handen en voeten, gevoelloosheid, harige en brandende sensaties – deze symptomen kunnen wijzen op neuropathie, een ziekte van het zenuwstelsel. Als de pijn enkele maanden aanhoudt, wordt deze chronische pijn genoemd. Tegen die tijd is het erg moeilijk om te behandelen, en de beschikbare medicijnen hebben vaak ernstige bijwerkingen. Onderzoekers van de TMP-tak Translational Medicine and Pharmacology van het Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology IME hebben een manier gevonden om vroegtijdig de ontwikkeling van neuropathische pijn te voorkomen.

Ongeveer vijf miljoen mensen in Duitsland lijden aan neuropathische pijn, die het gevolg is van schade aan het perifere of centrale zenuwstelsel. De oorzaken zijn talrijk en divers. Neuropathische pijn kan optreden na een operatie, zoals een bypass-operatie of een ongeval, bijvoorbeeld wanneer het ruggenmerg is gewond. Ook fantoompijn, die veel patiënten ervaren na een amputatie, is ook een neuropathische, mechanisch geïnduceerde pijn.

Een verandering in huidgevoeligheid is typisch voor neuropathische pijn. Stimuli zoals kou, warmte of aanrakingen worden intenser of nauwelijks gevoeld. De situatie wordt problematisch wanneer de pijn een eigen leven gaat leiden en chronisch wordt, omdat dit een groot nadelig effect heeft op de kwaliteit van leven van de patiënt. Ze kunnen hun beroep vaak niet meer uitoefenen en verwaarlozen hun vriendschappen en vrijetijdsactiviteiten. Als gevolg hiervan worden ze geïsoleerd, gelaten en depressief.

De ontwikkeling van neuropathische, door trauma veroorzaakte pijn die vaak optreedt na een operatie of ongeval moet in een zo vroeg mogelijk stadium worden voorkomen, omdat, zodra neuropathische pijn is ontwikkeld, de behandeling slechts een beperkt effect heeft – en de relevante medicijnen hebben sterke bijwerkingen .

Wanneer immuuncellen de vijand worden
Dit is waar de onderzoekers van het in Frankfurt gevestigde Fraunhofer IME hun aanpak begonnen. Ze onderzoeken alternatieve therapieën voor de vroege behandeling van neuropathische pijn. Ze voerden tests uit waarin ze konden aantonen dat verschillende lipiden die fungeren als signaalmoleculen en worden geproduceerd wanneer er een blessure optreedt, de ontstekingsreacties in de beschadigde zenuwen regelen. “De zenuwen slaan het alarm en geven lipiden af ​​om aan het immuunsysteem te signaleren dat een letsel is opgetreden en de oorzaak moet worden weggenomen”, zegt prof. Klaus Scholich, groepsmanager voor biomedische analyse en beeldvorming bij Fraunhofer IME.

“In het geval van neuropathische pijn worden de immuuncellen die naar de plaats van de verwonding zijn gelokt, snel de vijand, die op een manier met de zenuwen omgaat in een permanente ontsteking in de getroffen gebieden. De neuropathische pijn kan niet langer verdwijnen en wordt chronisch. We kunnen de pijn aanzienlijk verminderen door signaalpaden te blokkeren die immuuncellen aantrekken. ”Een manier om dit te doen is door pijnstillers zoals ibuprofen en diclofenac te gebruiken. Al in een vroeg stadium toegediend, kunnen deze medicijnen de productie van prostaglandine E2 stoppen, een lipide dat een sleutelrol speelt bij door trauma veroorzaakte pijn omdat het zowel de zenuwen sensibiliseert als het immuunsysteem activeert.

Prostaglandine E2 bindt ook de EP3-receptor. Neuronen die deze receptor tot expressie brengen, produceren het signaalmolecuul CCL2, dat op zijn beurt aanzienlijk bijdraagt ​​aan de ontwikkeling van pijn omdat het voortdurend nieuwe immuuncellen naar de gewonde zenuwen lokt en, zoals de IME-onderzoekers in hun studies ontdekten, zelf betrokken is bij het versterken van pijnperceptie. “We konden licht werpen op de daaropvolgende mechanismen die het ontstaan ​​van neuropathische pijn bevorderen door middel van ontstekingsreacties,” legt prof. Scholich uit. “De EP3-receptor herkent de prostaglandine E2. Door de EP3 uit te schakelen, waardoor CCL2-afgifte wordt geremd, kan pijngenese nu aanzienlijk worden verminderd. ”De CCL2 kan worden onderschept met specifieke therapeutische antilichamen, die worden gebruikt voor chronische pijn wanneer conventionele medicijnen zoals ibuprofen niet meer werken. Het nadeel van deze benadering is dat antilichamen moeten worden geïnjecteerd. Omdat de meeste patiënten dit onaangenaam vinden, onderzoeken Scholich en zijn collega’s alternatieve middelen die oraal kunnen worden toegediend.

De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in het prestigieuze Journal of Biological Chemistry.