Video – Stephanie McCarter over behandeling EMV-gevoelige patiënten

Dr. McCarter is board gecertificeerd in interne geneeskunde en beoefent momenteel interne geneeskunde en milieuwetenschappen. Ze werkte 15 jaar samen met de wereldberoemde arts op het gebied van milieugeneeskunde, wijlen Dr. William Rea.

Ze heeft lezingen gegeven over omgevingsgeneeskunde op het gebied van binnen- en buitenluchtkwaliteit, het vermijden van verontreinigende stoffen in lucht, voedsel en water, evaluatie en behandeling van gevoeligheid voor elektromagnetische velden, en over het voorbereiden van antigenen voor provocatie / neutralisatie immunotherapie. Ze merkt op dat 80 procent van de patiënten met elektromagnetische gevoeligheid ook chemisch gevoelig is.

Dr. McCarter is van mening dat het lichaam een energetisch open systeem is dat energie en materialen uitwisselt met de omgeving en als zodanig moet worden behandeld om totaal welzijn te bereiken. Ze is ervan overtuigd dat een dergelijke behandeling voor het hele lichaam, de geest en de ziel moet gelden.