Verzwaarde dekens kunnen ernst slapeloosheid verminderen

Verzwaarde dekens zijn een veilige en effectieve interventie bij de behandeling van slapeloosheid, volgens Zweedse onderzoekers die ontdekten dat slapeloosheidspatiënten met psychiatrische stoornissen verminderde slapeloosheid, verbeterde slaap en minder slaperigheid overdag ervoeren wanneer ze sliepen met een verzwaarde kettingdeken.

Resultaten van de gerandomiseerde, gecontroleerde studie tonen aan dat deelnemers die de verzwaarde deken gedurende vier weken gebruikten, een significant verminderde slapeloosheid, beter slaaponderhoud, een hoger activiteitenniveau overdag en verminderde symptomen van vermoeidheid, depressie en angst rapporteerden.

Deelnemers aan de gewogen dekengroep hadden bijna 26 keer meer kans op een afname van 50% of meer in hun ernst van slapeloosheid in vergelijking met de controlegroep, en ze hadden bijna 20 keer meer kans op remissie van hun slapeloosheid. Positieve resultaten bleven gehandhaafd tijdens een open follow-upfase van 12 maanden van het onderzoek.

“Een mogelijke verklaring voor het kalmerende en slaapbevorderende effect is de druk die de kettingdeken uitoefent op verschillende punten van het lichaam, waardoor het gevoel van aanraking en het gevoel van spieren en gewrichten wordt gestimuleerd, vergelijkbaar met acupressuur en massage”, aldus hoofdonderzoeker Dr. Mats Alder, consulent psychiater op de afdeling klinische neurowetenschappen aan het Karolinska Institutet in Stockholm, Zweden.

“Er zijn aanwijzingen dat diepe drukstimulatie de parasympathische opwinding van het autonome zenuwstelsel verhoogt en tegelijkertijd de sympathische opwinding vermindert, wat wordt beschouwd als de oorzaak van het kalmerende effect.”

De studie is gepubliceerd in het nummer van 15 september van de Journal of Clinical Sleep Medicine.

Links

https://aasm.org/

http://dx.doi.org/10.5664/jcsm.8636

https://ki.se/en