Hormoontherapieën hebben verschillende uitwerkingen op de hersenfunctie

Nieuw onderzoek gebaseerd op gegevens van de Kronos Early Estrogen Prevention Study laat het verband zien tussen veranderingen in de hersenen en het ovariale (eierstokken) hormoongehalte bij vrouwen van middelbare leeftijd met hormoontherapie en structurele hersenveranderingen geassocieerd met ouder worden.

Geslachtshormonen beinvloeden structuur en functie van de hersenen, maar er is weinig bekend over het effect van hormoontherapieen (HT) op veranderingen in de hersenen tijdens de menopauze. Nieuw onderzoek wijst op het feit dat kleinere toenames van structurele hersenveranderingen gerelateerd aan het ouder worden, in verband gebracht werden met veranderingen in het hormoongehalte door transdermale estradiol of oraal geconjugeerde equine oestrogeen. Studieresultaten worden online gepubliceerd in Menopause, de uitgave van The North American Menopause Society (NAMS).

Leeftijdsgerelateerde veranderingen in leren en geheugen werden in verband gebracht met veranderingen in de hersenstructuur. Visueel kunnen dergelijke structurele veranderingen bekeken worden door magnetische resonantie imaging (MRI) door wat verschijnt als heldere witte plekken in de hersenen (bekend als white matter hyperintensities – witte stof hyperintensiteit).

In een nieuw onderzoek, waaronder deelnemers van de Kronos Early Estrogen Prevention Study, werd door onderzoekers de link bekeken tusen de veranderingen in hormoongehaltes (van zowel de hersenen als de eierstokken) met verschillende HT formulaties en stucturele veranderingen in het brein geassocieerd met het ouder worden, vergeleken met placebo. Ze ontdekte dat kleinere toenames van deze aan leeftijd gerelateerde stucturele hersenveranderingen gelinkt waren aan vermindering van follikel-stimulerende hormonen bij vrouwen die transdermale estradiol innamen, en verhoogde gehaltes van oestroon (een bepaalde vorm van oestrogeen, in het algemeen voorkomend bij post-menopauzale vrouwen) bij vrouwen in beide HT groepen (transdermale estradiol en orale geconjugeerde equine oestrogenen).

De theorie van de onderzoekers was dat de verschillen waarschijnlijk komen door hoe de verschillende formulaties worden gemetaboliseerd. Hoewel orale inname verder gemetaboliseerd wordt in de lever, worden de transdermale hormonen direct in de periferale circulatie geabsorbeerd voordat ze in de lever gemetaboliseerd worden. Nader onderzoek is nodig om het effect te evalueren van de verschillende doses van de gevarieerde orale en transdermale hormomen op de veranderingen in witte stof hyperintensiteiten.

De studieresultaten verschijnen in het artikel “Associations of pituitary-ovarian hormones and white matter hyperintensities in recently menopausal women using hormone therapy.”

“Dit onderzoek toonde aan dat hypofyse-ovariale hormoongehaltes in verband staan met structurele hersenveranderingen geassocieerd met leeftijd in recentelijk menopauzale vrouwen met hormoontherapie, en dat er verschillen zijn in deze associaties, afhankelijk van de gebruikte hormoonthapeutische formule. Verder onderzoek is nodig om vast te stellen of de doseringen van de hormoontherapie ook effect hebben op deze assoiaties en om vast te stellen wat de klinische consequenties van deze bevindingen zijn voor vrouwen in de menopauze,” zegt dr. Stephanie Faubion, medisch directeur van NAMS.

De auteurs hebben een videosamenvatting van dit artikel gemaakt die gevonden kan worden op: https://cdn-links.lww.com/permalink/meno/a/meno_00_00_2020_03_10_kling_meno-d-19-00371_sdc1.mp4

Voor meer informatie over menopauze en gezond ouder worden, ga naar: www.menopause.org.

###

De North American Menopause Society (NAMS), opgericht in 1989, is de voornaamste non-profit organisatie volledig gericht op het bevorderen van gezondheid en levenskwaliteit van alle vrouwen van middelbare leetijd en daar voorbij, door inzicht in de menopauze en gezond ouder worden. Het multidisciplinaire ledental van 2.000 koplopers op dit gebied – waaronder experts op het gebied van klinische en de fundamentele wetenschappen medicijnen, verpleging, sociologie, psychologie, voeding, antropologie, epidemiologie, farmacie, en educatie – maakt NAMS op een unieke manier gekwalificeerd om te dienen als de onbetwiste bron voor gezondheidsdeskundigen en publiek, voor accurate, objectieve informatie over de menopauze en gezond ouder worden. Voor meer informatie, ga naar ww.menopause.org.

Vertaling: Ellen Lam