Vermindert luchtvervuiling de voordelen van fysieke activiteit qua hersenen?

Een nieuwe studie toont aan dat mensen die zware lichamelijke activiteiten uitoefenen, zoals joggen of competitieve sporten, in gebieden met meer luchtvervuiling, minder baat kunnen hebben bij die oefening als het gaat om bepaalde markers van hersenziekte. De markers die in het onderzoek werden onderzocht, omvatten hyperintensiteiten van de witte stof, die duiden op schade aan de witte stof van de hersenen, en het volume van de grijze stof. Grotere volumes grijze stof en kleinere hyperintensiteitsvolumes van witte stof zijn kenmerken van een algehele betere gezondheid van de hersenen. Het onderzoek is gepubliceerd in het online nummer van Neurology® van 8 december 2021, het medische tijdschrift van de American Academy of Neurology.

“Intensieve lichaamsbeweging kan de blootstelling aan luchtvervuiling verhogen en eerdere studies hebben nadelige effecten van luchtvervuiling op de hersenen aangetoond”, zegt studieauteur Melissa Furlong, PhD, van de Universiteit van Arizona in Tucson. “We hebben wel aangetoond dat fysieke activiteit geassocieerd is met verbeterde markers van hersengezondheid in gebieden met minder luchtvervuiling. Sommige gunstige effecten verdwenen echter in wezen voor krachtige fysieke activiteit in gebieden met de hoogste niveaus van luchtvervuiling. Dat wil niet zeggen dat mensen lichaamsbeweging moeten vermijden. Over het algemeen was het effect van luchtvervuiling op de gezondheid van de hersenen bescheiden – ongeveer gelijk aan de helft van het effect van een jaar veroudering, terwijl de effecten van krachtige activiteit op de gezondheid van de hersenen veel groter waren – ongeveer gelijk aan drie jaar jonger zijn.”

De studie keek naar 8.600 mensen met een gemiddelde leeftijd van 56 jaar van de UK Biobank, een grote biomedische database. De blootstelling van mensen aan vervuiling, waaronder stikstofdioxide en fijnstof, dit zijn deeltjes van vloeistoffen of vaste stoffen die in de lucht zweven, werd geschat met regressie van landgebruik. Een landgebruikregressiestudie modelleert luchtverontreinigingsniveaus op basis van luchtmonitoren en landgebruikkenmerken zoals verkeer, landbouw en industriële bronnen van luchtverontreiniging.

De blootstelling aan luchtverontreiniging van de deelnemers werd ingedeeld in vier gelijke groepen, van de laagste luchtvervuiling tot de hoogste.

De fysieke activiteit van elke persoon werd gedurende een week gemeten met een bewegingsdetectieapparaat dat ze droegen, een versnellingsmeter genaamd. Vervolgens karakteriseerden onderzoekers hun fysieke activiteitspatronen afhankelijk van hoeveel krachtige fysieke activiteit ze kregen, variërend van geen tot 30 minuten of meer per week.

Mensen die wekelijks de meeste fysieke activiteit ondergingen, hadden gemiddeld 800 cm3 grijze stofvolume, vergeleken met een gemiddelde van 790 cm3 grijze stofvolume bij mensen die niet intensief trainden. Onderzoekers toonden aan dat blootstelling aan luchtverontreiniging de effecten van fysieke activiteit op het volume grijze stof niet veranderde. Onderzoekers ontdekten echter dat blootstelling aan luchtvervuiling de effecten van krachtige fysieke activiteit veranderde bij het kijken naar hyperintensiteiten van de witte stof. Na correctie voor leeftijd, geslacht en andere covariabelen, ontdekten onderzoekers dat krachtige fysieke activiteit de hyperintensiteiten van de witte stof verminderde in gebieden met lage luchtvervuiling, maar deze voordelen werden niet gevonden in gebieden met hoge luchtvervuiling.

“Er is meer onderzoek nodig, maar als onze bevindingen worden herhaald, kan openbaar beleid worden gebruikt om de blootstelling van mensen aan luchtvervuiling tijdens het sporten aan te pakken,” zei Furlong. “Bijvoorbeeld, aangezien een aanzienlijke hoeveelheid luchtvervuiling afkomstig is van het verkeer, kan het bevorderen van hardlopen of fietsen langs paden ver van zwaar verkeer gunstiger zijn.”

Een beperking van het onderzoek is dat het luchtvervuilingswaarden van slechts één jaar gebruikte en de niveaus van jaar tot jaar kunnen variëren.