Verminderen gebruik sociale media verbetert lichaamsbeeld bij tieners

Volgens onderzoek gepubliceerd door de American Psychological Association zagen tieners en jongvolwassenen die hun gebruik van sociale media voor slechts enkele weken met 50% verlaagden een aanzienlijke verbetering van hoe zij zich voelden over zowel hun gewicht als hun algemene uiterlijk .

”Adolescentie is een kwetsbare periode voor de ontwikkeling van problemen rond het lichaamsbeeld, eetstoornissen en psychische aandoeningen,” zei hoofdauteur Gary Goldfield, PhD, van het kinderziekenhuis van het Eastern Ontario Research Institute. “De jeugd besteedt gemiddeld tussen zes en acht uur per dag achter schermen, veel ervan op sociale media. Sociale media kunnen gebruikers elke dag aan honderden of zelfs duizenden afbeeldingen en foto’s blootstellen, inclusief die van beroemdheden en mode- of fitnessmodellen, waarvan we weten dat het leidt tot een nastreven van schoonheidsidealen die voor bijna iedereen onbereikbaar zijn, wat resulteert in een grotere ontevredenheid over lichaamsgewicht en -vorm. ”

Veel van het psychologisch onderzoek naar sociale media, lichaamsimago en geestelijke gezondheid is echter correlationeel, volgens Goldfield, dus is het niet zeker of mensen met lichaamsimago en geestelijke gezondheidsproblemen meer tijd besteden aan sociale media of dat gebruik van sociale media leidt tot meer geestelijke gezondheidsproblemen.

Om de causale effecten van het verminderen van het gebruik van sociale media op het lichaamsbeeld te onderzoeken, voerden Goldfield en zijn collega’s eerder een pilotstudie uit met 38 studenten met verhoogde niveaus van angst en/of depressie. Sommige deelnemers werden gevraagd om hun gebruik van sociale media te beperken tot niet meer dan 60 minuten per dag, terwijl anderen onbeperkte toegang mochten handhaven. In vergelijking met deelnemers die onbeperkte toegang hadden, toonden deelnemers die hun gebruik beperkten verbeteringen in hoe zij na drie weken hun algemeen uiterlijk (maar niet hun gewicht) beschouwden. Vanwege de kleine steekproefomvang konden de onderzoekers echter geen zinvolle analyse uitvoeren van het effect van geslacht.

Het huidig experiment, waarbij 220 niet gegradueerde studenten tussen 17 en 25 jaar werden betrokken (76% vrouwelijk, 23% man, 1% andere) en gepubliceerd in het tijdschrift Psychology of Popular Media, probeerde de pilotstudie uit te breiden en de gender beperking aan te pakken. Om in aanmerking te komen, moesten deelnemers reguliere gebruikers van sociale media zijn (minstens twee uur per dag op hun smartphones) en symptomen van depressie of angst vertonen.

Voor de eerste week van het experiment kregen alle deelnemers de opdracht om hun sociale media te gebruiken zoals ze normaal zouden doen. Het gebruik van sociale media werd gemeten met behulp van een screentime tracking programma waaraan deelnemers een dagelijkse screenshot hebben verstrekt. Na de eerste week werd de helft van de deelnemers geïnstrueerd om hun gebruik van sociale media te verminderen tot niet meer dan 60 minuten per dag. Aan het begin van het experiment reageerden de deelnemers ook op een reeks uitspraken over hun algemene uiterlijk (bijv. “Ik ben behoorlijk blij met de manier waarop ik eruit zie”) en gewicht (bijvoorbeeld “Ik ben tevreden met mijn gewicht”) Een 5-puntsschaal, met 1 die “nooit” en 5 “altijd” aangeeft. Deelnemers vulden een soortgelijke vragenlijst in aan het einde van het experiment.

Gedurende de volgende drie weken hebben deelnemers die werden geïnstrueerd hun gebruik van sociale media te beperken, het met ongeveer 50% tot een gemiddelde van 78 minuten per dag toegepast versus de controlegroep met gemiddeld 188 minuten.

Deelnemers die hun gebruik van sociale media verminderden, hadden een significante verbetering in de manier waarop zij zowel hun algemeen uiterlijk als lichaamsgewicht beschouwden na de interventie van drie weken, vergeleken met de controlegroep, die geen significante verandering zagen. Geslacht leek geen verschil te maken in de effecten.

“Onze korte, vier weken durende interventie met behulp van screentime trackers toonde aan dat het verminderen van het gebruik van sociale media aanzienlijke verbeteringen in uiterlijk en gewichtswaarde opleverde bij jongeren met zwaar gebruik van sociale media,” zei Goldfield. “Het verminderen van het gebruik van sociale media is een haalbare methode voor het produceren van een positief effect op korte termijn op het lichaamsbeeld bij een kwetsbare populatie van gebruikers en moet worden geëvalueerd als een potentiële component bij de behandeling van lichaamsbeeld gerelateerde verstoringen.”

Goldfield en zijn collega’s zijn nu bezig met het uitvoeren van een groter onderzoek om te zien of een vermindering van het gebruik van sociale media voor langere periodes kan worden gehandhaafd en of die reductie kan leiden tot nog grotere psychologische voordelen.

Vertaling: Andre Teirlinck

 

Ontvang onze dagelijkse updates per email
https://www.leefbewust.com/update/