Verkeerslawaai veroorzaakt tragere cognitieve ontwikkeling

Verkeerslawaai is een wijdverbreid probleem in steden waarvan de impact op de gezondheid van kinderen nog steeds weinig gekend is. Een nieuwe studie uitgevoerd op 38 scholen in Barcelona suggereert dat verkeerslawaai op scholen een nadelig effect heeft op de ontwikkeling van het werkgeheugen en de aandacht bij basisschoolleerlingen. De bevindingen van deze studie, geleid door het Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), een centrum dat wordt ondersteund door de “la Caixa” Foundation, zijn gepubliceerd in PLoS Medicine.

De studie, die deel uitmaakt van het BREATHE-project en werd geleid door onderzoekers Maria Foraster en Jordi Sunyer, omvatte 2680 kinderen tussen 7 en 10 jaar oud. Om de mogelijke impact van verkeerslawaai op de cognitieve ontwikkeling te beoordelen, richtten de onderzoekers zich op twee vaardigheden die zich snel ontwikkelen tijdens de pre adolescentie en essentieel zijn voor leren en schoolprestaties: aandacht en werkgeheugen.

Aandacht omvat processen zoals het selectief aandacht schenken aan specifieke stimuli of het gedurende een langere tijd focussen op een specifieke taak. Het werkgeheugen is het systeem dat ons in staat stelt om informatie in de geest vast te houden en deze gedurende een korte periode te manipuleren. Wanneer we informatie die in het werkgeheugen is opgeslagen continu en effectief moeten verwerken, gebruiken we het zogenaamd complex werkgeheugen.

Het veldwerk voor de studie werd uitgevoerd over een periode van 12 maanden in 2012 en 2013, waarin deelnemers de cognitieve testen vier keer voltooiden. Het doel van deze testen was niet alleen om werkgeheugen en aandacht te beoordelen, maar ook om hun evolutie in de tijd te bestuderen. In dezelfde periode werden geluidsmetingen uitgevoerd voor de 38 deelnemende scholen, maar ook op de speelplaatsen en in klaslokalen.

Na voltooiing van de studieperiode van een jaar, toonden de bevindingen aan dat de progressie van het werkgeheugen, het complex werkgeheugen en de aandacht langzamer was bij leerlingen die naar scholen gingen met meer verkeerslawaai. Een toename van het geluidsniveau buitenshuis met 5 dB resulteerde bijvoorbeeld in een ontwikkeling van het werkgeheugen die 11,4% langzamer was dan gemiddeld en een ontwikkeling van het complex werkgeheugen die 23,5% langzamer was dan gemiddeld. Evenzo resulteerde blootstelling aan 5 dB extra verkeersgeluid buitenshuis in een ontwikkeling van de aandachtscapaciteit die 4,8% langzamer was dan gemiddeld.

Verschillen tussen binnen en buiten de klas.

In de analyse van buitengeluid op scholen werden een hoger gemiddeld geluidsniveau en grotere fluctuatie in geluidsniveaus beide geassocieerd met slechtere prestaties van leerlingen op alle toetsen. Binnen het klaslokaal ging grotere fluctuatie in geluidsniveaus ook gepaard met langzamere vooruitgang in de loop van het jaar op alle cognitieve tests. Kinderen die echter worden blootgesteld aan meer verkeerslawaai vertonen een tragere cognitieve ontwikkeling.

Volgens een andere studie gepubliceerd in PLoS Medicine hadden de geluidsniveaus in huis geen invloed op de scores op tests van werkgeheugen en aandacht.

Leerlingen onderworpen aan hogere gemiddelde geluidsniveaus in de klas in de loop van het jaar presteerden slechter dan leerlingen in stillere klaslokalen, alleen op de aandachtstest, maar niet op de werkgeheugentests.

“Deze bevinding suggereert dat geluidspieken in het klaslokaal storender kunnen zijn voor de neurologische ontwikkeling dan het gemiddelde decibelniveau”, zegt ISGlobal-onderzoeker Maria Foraster, hoofdauteur van het onderzoek. “Dit is belangrijk omdat het de hypothese ondersteunt dat geluidskarakteristieken invloedrijker kunnen zijn dan de gemiddelde geluidsniveaus, ondanks het feit dat het huidig beleid uitsluitend gebaseerd is op gemiddelde decibel.”

“Onze studie ondersteunt de hypothese dat de kindertijd een kwetsbare periode is waarin externe stimuli zoals geluid het snel proces van cognitieve ontwikkeling dat plaatsvindt vóór de adolescentie kunnen beïnvloeden”,zegt ISGlobal-onderzoeker Jordi Sunyer.

Lawaai thuis.

De onderzoekers gebruikten de 2012 geluidskaart voor wegverkeer van de stad Barcelona om het gemiddeld geluidsniveau bij elke deelnemer thuis te schatten. In dit geval werd er geen verband gevonden tussen woongeluid en cognitieve ontwikkeling.

“Dit kan zijn omdat blootstelling aan lawaai op school schadelijker is omdat het kwetsbare concentratie- en leerprocessen aantast”, zegt Maria Foraster. “Aan de andere kant, hoewel er op de scholen geluidsmetingen zijn gedaan, zijn de geluidsniveaus aan huis geschat met behulp van een geluidskaart die mogelijk minder nauwkeurig is en in ieder geval alleen gereflecteerd buitengeluid weergeeft. Ook dat heeft mogelijk de resultaten beïnvloed.”

De studie draag bij aan de hoeveelheid bewijsmateriaal over de effecten van verkeer op de cognitieve ontwikkeling van kinderen, die tot nu toe zijn waargenomen op scholen die zijn blootgesteld aan vliegtuiglawaai en op scholen die zijn blootgesteld aan verkeer gerelateerde luchtvervuiling. De onderzoekers onderstreepten de noodzaak van verder onderzoek naar wegverkeer lawaai in andere populaties om te bepalen of deze eerste bevindingen kunnen worden geëxtrapoleerd naar andere steden en omgevingen.

Referentie

Foraster M, Esnaola M, López-Vicente M, Rivas I, Álvarez-Pedrerol M, Persavento C, et al. (2022) Exposure to road traffic noise and cognitive development in schoolchildren in Barcelona, Spain: A population-based cohort study. PLoS Med 19(6): e1004001. https://doi.org/10.1371/journal. pmed.1004001 

Vertaling: Andre Teirlinck