Verkeersgeluid doet bloeddruk stijgen

Een nieuwe studie gepubliceerd in JACC: Advances bevestigt dat als je in de buurt van een drukke weg woont het constant geluid van brullende motoren, toeterende claxons en loeiende sirenes onze bloeddruk doet stijgen.

Eerdere studies hebben een verband aangetoond tussen lawaaierig wegverkeer en een verhoogd risico op hypertensie. Sterk bewijs ontbrak echter en het was onduidelijk of geluid ofwel luchtverontreiniging de grootste  rol speelde. Het nieuw onderzoek toont aan dat blootstelling aan verkeerslawaai het risico op hypertensie kan verhogen.

“We waren een beetje verrast dat de associatie tussen verkeerslawaai en hypertensie robuust was, zelfs na correctie voor luchtverontreiniging”, zegt Jing Huang, assistent-professor bij de afdeling Arbeids- en Milieugezondheid aan de School of Public Health aan de Universiteit van Peking in Beijing, China, en hoofdauteur van de studie.

Eerdere studies van het probleem waren cross-sectioneel, wat betekent dat ze aantoonden dat verkeerslawaai en hypertensie met elkaar verbonden waren, maar geen oorzakelijk verband vertoonden. Voor de nieuwe paper voerden onderzoekers een prospectieve studie uit met behulp van UK Biobank-gegevens die de gezondheidsresultaten in de loop van de tijd bekeken.

Onderzoekers analyseerden gegevens van meer dan 240.000 mensen (leeftijd 40 tot 69 jaar) zonder hypertensie. Ze schatten het verkeerslawaai op basis van het woonadres en de Common Noise Assessment Method, een Europese modellering tool.

Met behulp van follow-up gegevens over een mediane 8,1 jaar keken ze naar hoeveel mensen hypertensie ontwikkelden. Ze ontdekten niet alleen dat mensen die in de buurt van wegverkeer woonden meer kans hadden op het ontwikkelen van hypertensie, ze ontdekten ook dat het risico toenam met de “dosis” lawaai.

Deze associaties bleven zelfs gelden wanneer onderzoekers aanpassingen invoerden voor blootstelling aan fijne deeltjes en stikstofdioxide. Mensen die een hoge blootstelling hadden aan zowel verkeerslawaai als luchtvervuiling hadden echter het hoogste risico op hypertensie, wat aantoont dat luchtvervuiling ook een rol speelt.

“Wegverkeerslawaai en luchtverontreiniging door verkeer bestaan naast elkaar om ons heen”, zei Huang. “Het is essentieel om de onafhankelijke effecten van verkeerslawaai te onderzoeken, in plaats van de totale omgeving.”

De bevindingen kunnen maatregelen voor volksgezondheid ondersteunen omdat ze bevestigen dat blootstelling aan weglawaai schadelijk is voor onze bloeddruk, zei ze. Beleidsvorming kan de nadelige gevolgen van dit lawaai verlichten door een maatschappelijke inspanning, zoals het opstellen van strengere richtlijnen en handhaving voor geluid, het verbeteren van de wegomstandigheden en het stadsontwerp, en het investeren van geavanceerde technologie in stillere voertuigen.

“Tot op heden is dit de eerste grootschalige prospectieve studie die rechtstreeks gericht is op het effect van wegverkeerslawaai op de incidentie van nieuw gediagnosticeerde hypertensie”, zegt Jiandong Zhang, fellow cardiovasculaire aandoeningen in de afdeling cardiologie aan de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill, en auteur van het begeleidend redactioneel commentaar. “De gegevens die in dit artikel worden gedemonstreerd, bieden bewijs van hogere kwaliteit om het potentieel te rechtvaardigen om verkeerslawaai en luchtverontreiniging op zowel individueel als maatschappelijk niveau te wijzigen om de cardiovasculaire gezondheid te verbeteren.”

Vertaling: Andre Teirlinck