Verhoogde hartslag verhoogt risico op dementie

Het hebben van een verhoogde hartslag in rust op oudere leeftijd kan een onafhankelijke risicofactor zijn voor dementie, volgens een onderzoek aan het Karolinska Institutet in Zweden, gepubliceerd in het tijdschrift Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association. Omdat de hartslag in rust gemakkelijk te meten is en kan worden verlaagd door middel van lichaamsbeweging of medische behandeling, denken de onderzoekers dat het kan helpen om mensen met een hoger risico op dementie te identificeren voor vroege interventie.

Volgens de organisatie Alzheimer’s Disease International zal het aantal mensen met dementie in 2050 naar verwachting toenemen tot 139 miljoen wereldwijd, van 55 miljoen in 2020. Momenteel is er geen remedie voor dementie, maar groeiend bewijs suggereert dat het handhaven van een gezonde levensstijl en cardiovasculaire gezondheid het begin van dementie kan vertragen en de symptomen kan verlichten.

In deze studie onderzochten de onderzoekers of de hartslag in rust bij 2.147 personen van 60 jaar of ouder die in Stockholm woonden, in verband kon worden gebracht met dementie en cognitieve achteruitgang, onafhankelijk van andere bekende risicofactoren, zoals hart- en vaatziekten.

De studie, die de deelnemers tot 12 jaar volgde, toonde aan dat personen met een hartslag in rust van 80 slagen per minuut of hoger gemiddeld een 55 procent hoger risico op dementie hadden dan mensen met een hartslag van 60-69 slagen per minuut . De associatie bleef significant na correctie voor mogelijke confounders zoals verschillende hart- en vaatziekten. Toch waarschuwen de onderzoekers dat het resultaat mogelijk is beïnvloed door niet-gedetecteerde cardiovasculaire gebeurtenissen en het feit dat meer deelnemers met hart- en vaatziekten stierven tijdens de follow-upperiode en dus geen tijd hadden om dementie te ontwikkelen.

De studie kan geen oorzakelijk verband vaststellen, maar de onderzoekers bieden verschillende plausibele verklaringen voor de associatie, waaronder het effect van onderliggende hart- en vaatziekten en cardiovasculaire risicofactoren, verstijfde slagaders en onbalans tussen sympathische en parasympathische zenuwactiviteiten.

“Wij geloven dat het waardevol zou zijn om te onderzoeken of de hartslag in rust patiënten met een hoog risico op dementie zou kunnen identificeren”, zegt de hoofdauteur van het onderzoek, Yume Imahori, een onderzoeker bij de afdeling Neurobiologie, Zorgwetenschappen en Samenleving, Karolinska Institutet. “Als we de cognitieve functie van dergelijke patiënten zorgvuldig volgen en vroeg ingrijpen, kan het begin van dementie worden uitgesteld, wat een substantiële impact kan hebben op hun kwaliteit van leven.”

Het onderzoek werd geleid door hoofddocent dr. Chengxuan Qiu en de gegevens zijn afgeleid van de Zweedse nationale studie over veroudering en zorg in Kungsholmen (SNAC-K).

Het onderzoek werd gefinancierd door het Zweedse Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken, de Zweedse Onderzoeksraad, de Zweedse Onderzoeksraad voor Gezondheid, Arbeid en Welzijn, de Zweedse Stichting voor Internationale Samenwerking in Onderzoek en Hoger Onderwijs, Karolinska Institutet en de Europese Unie. Zie het wetenschappelijke artikel voor belangenverklaringen.