Verband eenzaamheid mannen en verhoogd risico op kanker

Een recente studie van de Universiteit van Oost-Finland toont aan dat eenzaamheid onder mannen van middelbare leeftijd geassocieerd is met een verhoogd risico op kanker. Rekening houden met eenzaamheid en sociale relaties zou volgens de onderzoekers dan ook een belangrijk onderdeel moeten zijn van de integrale gezondheidszorg en ziektepreventie. De bevindingen zijn gepubliceerd in Psychiatry Research.

“Op basis van studies die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, wordt geschat dat eenzaamheid een even belangrijk gezondheidsrisico kan zijn als roken of overgewicht. Onze bevindingen ondersteunen het idee dat er aandacht moet worden besteed aan dit probleem”, zegt projectonderzoeker Siiri- Zegt Liisi Kraav van de Universiteit van Oost-Finland.

Het onderzoek is in de jaren tachtig van start gegaan met 2.570 mannen van middelbare leeftijd uit Oost-Finland die deelnamen. Hun gezondheid en mortaliteit werden tot op heden gemonitord op basis van registergegevens. Tijdens de follow-up ontwikkelden 649 mannen, d.w.z. 25% van de deelnemers, kanker en stierven 283 mannen (11%) aan kanker. Eenzaamheid verhoogde het risico op kanker met ongeveer tien procent. Deze associatie met het risico op kanker werd waargenomen ongeacht leeftijd, sociaaleconomische status, levensstijl, slaapkwaliteit, depressiesymptomen, body mass index, hartaandoeningen en hun risicofactoren. Bovendien was de kankersterfte hoger bij kankerpatiënten die bij aanvang ongehuwd, weduwe of gescheiden waren.

“Het bewustzijn van de gezondheidseffecten van eenzaamheid neemt voortdurend toe. Daarom is het belangrijk om in meer detail de mechanismen te onderzoeken waardoor eenzaamheid nadelige gezondheidseffecten veroorzaakt. Deze informatie zou ons in staat stellen om eenzaamheid en de schade die erdoor wordt veroorzaakt beter te verlichten, en om optimale manieren te vinden om preventieve maatregelen te nemen. “