Verband buurtomstandigheden en cognitieve functie van kinderen

Een studie die vandaag in JAMA Network Open is gepubliceerd, laat zien dat kinderen uit armere buurten minder goed presteren op een reeks cognitieve functies, zoals verbaal vermogen, leesvaardigheid, geheugen en aandacht, en dat ze kleinere hersenvolumes hebben in belangrijke cognitieve regio’s in vergelijking met kinderen uit rijkere buurten.

Hoewel meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat de sociaaleconomische status van een huishouden de cognitieve ontwikkeling van een kind beïnvloedt, is er minder bekend over het effect van de bredere buurtcontext. Door een rol aan het licht te brengen die de buurt kan spelen bij het vormgeven van de ontwikkeling van de hersenen, kunnen onderzoeksresultaten informatie geven over interventies die gericht zijn op het verbeteren van de resultaten voor kinderen uit kansarme milieus. De studie wordt gefinancierd door het National Institute on Drug Abuse en negen andere instituten, centra en kantoren die deel uitmaken van de National Institutes of Health.

De onderzoekers analyseerden gegevens van de Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) Study, die zich richt op hoe omgevings- en biologische factoren de ontwikkeling van adolescenten beïnvloeden. Het team keek naar gegevens van beeldvorming van de hersenen en neurocognitieve tests van 11.875 9- en 10-jarige kinderen (48% vrouw) uit 21 locaties in de Verenigde Staten, grotendeels in stedelijke en voorstedelijke gebieden.

De onderzoekers ontdekten dat jongeren die in buurten met veel armoede woonden, lagere volumes van bepaalde hersenregio’s hadden, wat gedeeltelijk de mogelijke relatie verklaart tussen hoge armoede in de buurt en lagere scores op cognitieve tests. De getroffen gebieden van de hersenen bevonden zich in de prefrontale cortex en de hippocampus, gebieden waarvan bekend is dat ze betrokken zijn bij taal en geheugen. De verschillen in volume waren significant, zelfs nadat de onderzoekers hadden gecorrigeerd voor de effecten van het gezinsinkomen. Voor elke toename van de armoede in de buurt scoorden kinderen 3,22 punten lager op cognitieve tests, zelfs als ze het gezinsinkomen in aanmerking nemen.

Links

http://www.drugabuse.gov/

https://abcdstudy.org/

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2772521