Verandering van dieet kan helpen bij kinderen met ADHD

Onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen hebben samen met kinder – en jeugdpsychiaters een grootscheeps onderzoek afgerond die de tot nu toe gedane studies laten zien over het belang van dieet bij kinderen en adolescenten met ADHD. Het onderzoek wijst uit dat er potentiële voordelen hangen aan verandering van dieet bij kinderen met ADHD, maar dat belangrijke kennis hieromtrent nog ontbreekt.

Het veelomvattende onderzoek bestrijkt de wetenschappelijke literatuur over het belang van dieet voor kinderen met ADHD.

“Onze conclusie is dat meer onderzoek nodig is op dit gebied. Er is een behoorlijke aanname dat door verandering van dieet verbetering van de toestand mogelijk is voor bepaalde kinderen met ADHD, geeft kinderprofessor Kim Fleischer Michaelsen van het Department of Human Nutrition aan de Faculty of Life Sciences, Universiteit van Kopenhagen aan, die het onderzoek leidt.

Professor Kim Fleischer benadrukt dat meer onderzoek noodzakelijk is: “Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bijvoorbeeld vetzuren van vette vis de symptomen verlagen. Andere studies laten geen effect zien. Eliminatie diëten zijn ook veelbelovend. Deze kijken of er iets in het dieet is wat het kind niet kan verdragen zonder nadelige bijverschijnselen.

Het ontbreekt echter nog steeds aan kennis welke kinderen met ADHD baat hebben bij dieet aanpassingen, hoe positief het effect op lange termijn is en wat de veranderingen inhouden voor de gezondheid van de kinderen.”

Veranderingen van dieet niet werkzaam voor iedereen

Het onderzoek laat zien dat niet alle kinderen met ADHD profijt hebben van de veranderingen in hun dieet, en dat er nog steeds vele onbekende factoren meespelen. Tine Houmann, een consulent van het Centrum voor kinder en jeugd psychiatrie zegt: “Er zijn verschillende typen ADHD en de stoornis komt waarschijnlijk door genetische en milieu factoren. We weten dat kinderen met ADHD erg verschillend reageren op zowel medicatie als dieet veranderingen. Daarom moet bestudeerd worden welke kinderen profijt hebben van dieet veranderingen en of we genetische of milieu factoren kunnen traceren die dit kunnen voorspellen.“

Grotere onderzoeken nodig

De experts hopen dat door het vergaren van meer kennis over dit onderwerp het mogelijk wordt het medicatiegebruik te verminderen en in plaats daarvan speciale dieet adviezen voor kinderen te ontwikkelen: “Het is hoopgevend dat vele onderzoeksresultaten aangeven dat dieet veranderingen effectief blijken bij bepaalde kinderen met ADHD. Het is echter van cruciaal belang dat grotere studies naar dieet veranderingen bij kinderen met ADHD worden doorgevoerd om te kijken hoe effectief dit is en hoe lang de voordelen daarvan aanhouden,” zegt Kim Fleischer Michaelsen, met de benadrukking dat ouders altijd professioneel advies dienen te vragen alvorens het dieet van het kind te veranderen.

Vertaling Marjolein