Tandvleesontsteking verhoogt het risico op hoge bloeddruk

Mensen met tandvleesaandoeningen (parodontitis) hebben een grotere kans op hoge bloeddruk (hypertensie). Dat concludeert een studie die vandaag (24-9) is gepubliceerd in Cardiovascular Research, een tijdschrift van de European Society of Cardiology (ESC) [2].

Senior auteur professor Francesco D’Aiuto van het Dental Institute van UCL Eastman in het Verenigd Koninkrijk zegt: “We zagen een lineair verband: hoe ernstiger de parodontitis, hoe groter de kans op hoge bloeddruk. Uit onze studie blijkt dat we patiënten met parondotitis van dit risico op de hoogte moeten brengen. Verder zouden ze advies moeten krijgen om hun levensstijl te veranderen. Lichaamsbeweging en een gezond dieet kunnen de bloeddruk omlaag brengen”.

Hoge bloeddruk treft 30-45% van de volwassenen en is de belangrijkste wereldwijde oorzaak van voortijdige sterfte [3] terwijl parodontitis meer dan 50% van de wereldbevolking treft. Hypertensie is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van hart- en vaatziekten en parodontitis is in verband gebracht met een verhoogd risico op een hartaanval en beroerte.

“Hypertensie kan de oorzaak zijn van een hartaanval en beroerte bij patiënten met parodontitis”, zegt professor D’Aiuto. “Eerder onderzoek suggereert een verband tussen parodontitis en hypertensie en dat tandheelkundige behandelingen de bloeddruk kunnen verminderen maar tot op heden zijn die bevindingen niet onbetwijfelbaar”.

“Onze studie verzamelde relevante wetenschappelijke literatuur om een beter beeld te krijgen van de kans op hoge bloeddruk bij patiënten met matige en ernstige tandvleesaandoeningen. In totaal werden 81 studies afkomstig uit 26 landen in onze meta-analyse betrokken”.

Matige tot ernstige parodontitis werd in verband gebracht met een 22% hoger risico op hypertensie, terwijl ernstige parodontitis werd geassocieerd met 49% hogere kans op hoge bloeddruk. Hoofdauteur dr. Eva Munoz Aguilera – ook van het UCL Eastman Dental Institute – zegt: “We zagen een positieve lineaire relatie: het risico op hoge bloeddruk neem toe naarmate de tandvleesaandoening ernstiger is”.

De gemiddelde arteriële bloeddruk was hoger bij patiënten met parodontitis. De onderdruk was gemiddeld 4,5 en de bovendruk gemiddeld 2 kwikmilimeter (mmHG) hoger dan bij mensen zonder tandvleesontsteking. Dr. Munoz Aguilera: “Dit zijn geen verwaarloosbare verschillen. Een gemiddelde stijging van de bloeddruk met 5 mmHg is gekoppeld aan een 25% verhoogd risico op overlijden door een hartaanval of een beroerte”.

Slechts 5 van de 12 interventiestudies (studies waarin geprobeerd wordt de tandvleesproblemen te bestrijden) die in het onderzoek werden opgenomen, toonden een verlaging van de bloeddruk aan na de behandeling. Die verlaging deed zich zelfs ook voor bij patiënten met een gezonde bloeddruk.

Professor D’Aiuto: “Er lijkt een continuüm te bestaan ??tussen gezondheid van de mond en de hoogte van bloeddruk. Het bewijs dat erop wijst dat parodontale therapie de bloeddruk zou kunnen verlagen, blijft betwijfelbaar. In bijna alle interventiestudies bleek verlaging van bloeddruk niet het primaire resultaat. Gerandomiseerde studies zijn nodig om de impact van parodontale therapie op de bloeddruk vast te stellen”.

Met betrekking tot mogelijke oorzaken van het verband kan worden gedacht aan het feit de orale bacteriën bij een tandvleesaandoening tot ontstekingen leiden in het gehele lichaam. Die ontstekingen hebben invloed op het functioneren van de bloedvaten. Verder kan een gemeenschappelijke genetische gevoeligheid – samen met andere risicofactoren zoals roken en obesitas – een rol spelen.

Professor D’Aiuto: “In veel landen in de wereld wordt de mondgezondheid niet regelmatig gecontroleerd en blijven tandvleesaandoeningen jarenlang onbehandeld. De hypothese is dat deze situatie van orale en systemische ontsteking en de daarmee samenhangende activiteit van bacteriën zich stapelt bovenop de al bestaande risicofactoren”.

Professor D’Aiuto merkt op dat de studie geen onmiskenbaar oorzaak-gevolg relatie aantoont. Tandvleesaandoeningen kunnen leiden tot een groter risico op hoge bloeddruk. Maar ook het omgekeerde kan waar zijn: hogere bloeddruk leidt tot een grotere kans op tandvleesontsteking.

D’Aiuto: “Daarom is verder onderzoek nodig om te bepalen of tandvleesontsteking onmiskenbaar leidt tot een hogere bloeddruk. Voor nu lijkt het verstandig om mensen met hoge bloeddruk te wijzen op het belang van een goede mondgezondheid”.

Vertaling Dick Schrauwen [1]

[1] Oorspronkelijk persbericht
– https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Gum-disease-linked-with-higher-risk-of-hypertension

[2] Publicatie
– https://academic.oup.com/cardiovascres/article-lookup/doi/10.1093/cvr/cvz201

[3] Omgaan met hoge bloeddruk
2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39:3021–3104. doi:10.1093/eurheartj/ehy339
– https://academic.oup.com/eurheartj/article/39/33/3021/5079119