Tandverlies geassocieerd met een hoger risico op hartaandoeningen

Volwassenen die één of meer tanden missen door niet traumatische gebeurtenissen zijn vatbaarder voor een hartaanval of beroerte.

Volgens een presentatie op de American College of Cardiology Middle East Conference 2019 samen met het 10e Emirates Cardiac Society Congress, kunnen volwassenen die tanden verloren hebben zonder traumatische redenen een hoger risico op hart- en vaatziekten hebben. De conferentie vond plaats van 3 tot 5 oktober in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij mannen en vrouwen in de Verenigde Staten, en eerdere studies hebben cardiovasculaire ziektes gekoppeld aan orale. Mondziekte is een ontstekingsziekte die veroorzaakt vaak tandverlies veroorzaakt door de afbraak van parodontaal weefsel.

Het causaal verband tussen mondziekten en hart- en vaatziekten is onvoldoende bekend, aldus voerden onderzoekers in deze studie een secundaire analyse uit van het 2014 Behaviour Risk Factor Surveillance System dat tandverlies niet veroorzaakt door trauma, evenals cardiovasculaire ziektes, inclusief hartaanval, angina en/of beroerte had onderzocht.

De studie omvatte 316.588 deelnemers uit de Verenigde Staten tussen de leeftijd van 40 tot 79. In totaal was 8 procent edentaat (geen tanden) en 13 procent had hart- en vaatziekten. De hoeveelheid mensen die hart- en vaatziekten hadden en edentaat bedroeg 28 procent, met slechts 7 procent bij degenen die nog al hun tanden hadden.

Naast edentate deelnemers hadden degenen die aangaven één of meer ontbrekende tanden te hebben ook meer kans op hart- en vaatziekten, zelfs na correctie voor andere factoren zoals body mass index, leeftijd, ras, alcoholgebruik, roken, diabetes en tandheelkundige bezoeken.

“Onze resultaten ondersteunen de stelling dat er een verband bestaat tussen tand- en cardiovasculaire gezondheid,” zei Hamad Mohammed Qabha, MBBS, hoofdauteur van de studie en Chief Medical and Surgical Intern bij Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University. “Als iemands tanden uitvallen, kunnen er andere onderliggende gezondheidsproblemen zijn. Artsen zouden mensen in deze leeftijdsgroep moeten aanbevelen te zorgen voor een adequate mondzorg om tandverlies te voorkomen in de eerste plaats en als een mogelijkheid om het risico op toekomstige hart- en vaatziekten te verminderen.”

Vertaling: Andre Teirlinck