Tai chi effectief bij depressie en angst na een beroerte

Een kleine haalbaarheidsstudie toonde aan dat tai chi het potentieel heeft om depressie, angst en stress te verminderen en de slaap te verbeteren bij mensen die een beroerte hebben gehad. Het onderzoek wordt afgelopen vrijdag gepresenteerd op EuroHeartCare – ACNAP Congress 2021, een online wetenschappelijk congres van de European Society of Cardiology (ESC).

Depressie komt voor bij ongeveer een derde van de overlevenden van een beroerte en houdt verband met grotere invaliditeits- en sterftecijfers. Personen met een depressie na een beroerte rapporteren vaak ook angst, stress en slecht slapen.

Tai chi richt zich op het loslaten van spanning in het lichaam, het integreren van mindfulness en beeldspraak in beweging, het vergroten van het bewustzijn en de efficiëntie van de ademhaling en het bevorderen van algehele ontspanning van lichaam en geest.

“Interventies met het lichaam van de geest worden vaak gebruikt bij volwassenen om depressieve symptomen te verminderen”, zei studieauteur Dr. Ruth Taylor-Piliae van de Universiteit van Arizona, Tucson, VS. “Tai chi-beoefening stelt het individu in staat om de geest tot rust te brengen door in het heden te blijven en onnodige negatieve emoties, zoals depressie, opzij te zetten.”

Deze studie onderzocht de haalbaarheid van het gebruik van tai chi bij mensen met een eerdere beroerte. Een totaal van 11 overlevenden van een beroerte die depressiesymptomen rapporteerden, namen deel aan het onderzoek. Ze waren gemiddeld 70 jaar oud en 55% was man.

Alle overlevenden van een beroerte volgden de tai chi-interventielessen, drie keer per week, gedurende in totaal acht weken. De interventie was gepland voor 12 weken, maar werd ingekort vanwege de COVID-19-pandemie. Elke les bestond uit een opwarmperiode van 10 minuten, 40 minuten tai chi-oefening en een afkoelperiode van 10 minuten. De deelnemers leerden geleidelijk 24 basisbewegingen uit de Wu-stijl van tai chi (gemiddeld twee nieuwe bewegingen per week).

Metingen werden gedaan aan het begin van het onderzoek en herhaald na de interventie van acht weken. Symptomen van depressie, angst en stress werden beoordeeld met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten. De slaap werd ‘s nachts gemeten met behulp van een drieassige versnellingsmeter, die beweging detecteert. Specifiek onderzochten de onderzoekers de slaapefficiëntie (percentage van de tijd besteed aan slapen), de hoeveelheid tijd wakker na aanvankelijk te hebben geslapen en de totale tijd wakker na het naar bed gaan.

Na acht weken tai chi zagen de onderzoekers significante verminderingen van symptomen van depressie, angst en stress in vergelijking met baseline, samen met een betere slaapefficiëntie, minder waakzaamheid na het begin van de slaap en minder tijd wakker.

Dr. Taylor-Piliae zei: “Bij baseline rapporteerden de deelnemers milde tot matige symptomen van depressie, angst en stress. Ik was verrast en blij met de verbeteringen die we zagen in deze zelfgerapporteerde symptomen en in slaap met slechts een interventie van acht weken.”

De onderzoekers namen ook bloedmonsters bij baseline en acht weken om markers van oxidatieve stress en ontsteking te meten die eerder in verband werden gebracht met depressie na een beroerte. Ze vonden een lagere activiteit van de oxidatieve stress-marker na de interventie, maar geen significante veranderingen in een van de inflammatoire markers.

Dr. Taylor-Piliae legde uit: “Ons uiteindelijke doel is om te zien of tai chi depressieve symptomen verlaagt bij overlevenden van een beroerte en ook de biochemische markers verbetert die verband houden met depressie.”

Ze concludeerde: “De resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd vanwege de kleine steekproefomvang en het ontbreken van een controlegroep. Er is meer onderzoek nodig voordat aanbevelingen kunnen worden gedaan over tai chi voor mensen die een beroerte hebben gehad. We hopen een gerandomiseerde studie te doen met een tai chi-interventie van 12 weken bij een grotere groep patiënten.”