Synchroniciteit – column Hans Zevenboom

  1. Inleiding

Synchroniciteit wordt in onze samenleving meestal afgedaan als een toevalligheid, een situatie die niet te verklaren is. Toch beseffen steeds meer mensen dat er wellicht iets meer aan de hand kan zijn. Want ………… hebben deze signalen uit ‘het onzichtbare’ wellicht een betekenis? Moeten we hiernaar luisteren en niet alles ‘wegredeneren’ met ons brein?

2.0 Wat is synchroniciteit?

‘Chronos betekent tijd en synchroniciteit betekent gelijktijdigheid’

Volgens velen is synchroniciteit een betekenisvol signaal, dat zich op onverklaarbare wijze aandient in je leven. Het fascinerende aan ‘synchroniciteiten’ – betekenisvolle toevalligheden – is, dat hoe meer je erop gaat letten hoe vaker dat ze zich lijken te manifesteren.
Iedereen heeft wel eens een ‘bizar toeval’ mee gemaakt. Een moment waarop een onwaarschijnlijke opeenvolging van gebeurtenissen gelijktijdig en op precies het juiste moment plaatsvond. Alsof het voorbestemd was. Je kent het zelf ongetwijfeld, dat je elke dag exact om 11:11u op de klok kijkt, of elke keer op je dashboard ziet dat je 12.100, 14.200 of 18.600 kilometer erop hebt zitten. Op een gegeven moment kán dit niet meer aan de toevalligheid worden toegeschreven en uit persoonlijke ervaring kan ik je bevestigen dat je deze signalen niet zomaar terzijde moet schuiven.

Synchroniciteit of gelijktijdigheid is in essentie altijd éénmalig en uniek, en behoort helemaal toe aan de betekenis die de ontvanger eraan geeft. Je kunt synchroniciteit niet voorspellen of uitlokken, het kan je alleen maar overkomen! ‘Gelijktijdigheid’ blijkt samen te hangen met ‘het juiste moment’. Het lijkt erop, alsof het juiste ogenblik wordt afgewacht om het symbool te presenteren.

Dit belangrijkste aspect van synchroniciteit heeft betrekking op de innerlijke psychologische betekenis en de verbinding met materie of de manifestatie van de realiteit. (McFarlane, 2000)

3.0 Wat willen deze ‘voorbestemde’ signalen zeggen?

Een holistische zienswijze waarin alles met alles verbonden is en met elkaar samenhangt’

Over de herkomst van deze signalen bestaan diverse theorieën. De meeste mensen geloven dat het louter toevalligheden zijn. Sommigen beweren dat de signalen afkomstig zijn van engelen. Weer anderen geloven dat deze signalen uit het universum komen en voorkomen uit het intelligente kwantumveld. (denk bijv. aan zwaartekrachtveld, een elektrisch- en een magnetisch energieveld)

Synchroniciteit is Gods manier om anoniem te blijven’ [Albert Einstein]

Iedere gedachte heeft een trillingsniveau. Iedere gedachte zendt een signaal uit en iedere gedachte trekt een overeenkomstig signaal aan! Dit proces noemen we de Wet van Aantrekking. De Wet van Aantrekking zegt: dat wat overeenkomt met zichzelf wordt aangetrokken. Zodoende kun je deze Wet zien als een soort algemeen beheerder die erop toeziet dat alle met elkaar verbonden gedachten op één lijn komen. Dat principe wordt duidelijk als je de radio aanzet en bewust afstemt op het signaal van een bepaalde zender. Als je het toestel afstemt op 98,6 FM verwacht je niet de muziek te horen die wordt uitgezonden op 101 FM. Je begrijpt, dat radiofrequenties moeten worden afgestemd, en de Wet van Aantrekking zegt hetzelfde.
Met de Universele Wet van Aantrekking trek je de essentie aan van waar je overwegend aan denkt. Dus wat je ook denkt, het is als het voorbereiden van een toekomstige gebeurtenis.

Synchroniciteit is niet alleen verbonden met de Wet van Aantrekking, maar het is ook gelinkt aan de Wet van Vibratie. Iemand met een vrije geest en een positieve kijk op het leven vibreert hoger, waardoor positieve mogelijkheden en aanmoedigingen van het universum in de vorm van synchroniciteit zich veel makkelijker zullen en kunnen manifesteren.

Je krijgt waaraan je denkt, of je het wilt of niet’

4.0 Is synchroniciteit iets spiritueels?

In de spiritualiteit worden kleine wondertjes – tekens, symbolen of bijzondere ontmoetingen – synchroniciteit genoemd. Het voelt als een wens die uitkomt’.

Deepak Chopra gelooft in de kracht van synchroniciteit. Hij is ervan overtuigd dat synchroniciteit niet zomaar toeval is, maar veel eerder een boodschap van het universum. De manier om, zoals hij dat noemt ‘deel te nemen aan synchroniciteit’ is door het universum niet te zien als iets wat losstaat van jou, maar als een deel van jezelf. Jij bent óók het universum. Je hebt een persoonlijk lichaam én een universeel lichaam. Jij bent medeschepper van dit universum! Jij bent een deel van de Goddelijke Creatie.

Deepak noemt synchroniciteit de manifestatie van je ziel die in harmonie is met het universum. Het gevoel dat je verbonden bent met deze wereld, dat het universum jou aanwezigheid op aarde ziet en je begeleidt op je pad, dat je er onderdeel van uitmaakt en dat het met jou communiceert.

Er komt precies de juiste hulp die je nodig hebt van iemand die langsloopt. Mensen duiken op uit het niets en zijn je reddende engel!

5.0 Zo breng je meer synchroniciteit in je leven

Synchroniciteit is wonderbaarlijk betrouwbaar’’

Synchroniciteit gaat over de connectie met je eigen ziel. Als de verlangens van je ziel helder voor je zijn, kunnen ze zich via synchroniciteit ook gaan manifesteren in de wereld om je heen.

De sleutel tot synchroniciteit is je dus meer bewust te worden van jezelf en van de wereld om je heen. Van je binnenwereld met al je persoonlijke ervaringen, gedachten en gevoelens en de buitenwereld met alle mensen en dingen die jouw wereld vormen. Hoe meer je in harmonie bent met jezelf, hoe hoger je vibratie is en hoe makkelijker het is om synchroniciteit in je leven te ontdekken.
Een volgende keer als je in een situatie ‘Wat een toeval’ bevindt, vraag je dan eens af wat de situatie betekent. Wat geeft deze toevalligheid je voor gevoel? Waarom zou dit gebeuren? Vertrouw op je eerste ingeving, op je innerlijke zelf, je intuïtie!

Een gebeurtenis ‘daar buiten’ krijgt ineens betekenis ‘hierbinnen’

6.0 Zo breng je meer synchroniciteit in je leven

Synchroniciteit is wonderbaarlijk betrouwbaar’’

Synchroniciteit gaat over de connectie met je eigen ziel. Als de verlangens van je ziel helder voor je zijn, kunnen ze zich via synchroniciteit ook gaan manifesteren in de wereld om je heen.

De sleutel tot synchroniciteit is je dus meer bewust te worden van jezelf en van de wereld om je heen. Van je binnenwereld met al je persoonlijke ervaringen, gedachten en gevoelens en de buitenwereld met alle mensen en dingen die jouw wereld vormen. Hoe meer je in harmonie bent met jezelf, hoe hoger je vibratie is en hoe makkelijker het is om synchroniciteit in je leven te ontdekken.
Een volgende keer als je in een situatie ‘Wat een toeval’ bevindt, vraag je dan eens af wat de situatie betekent. Wat geeft deze toevalligheid je voor gevoel? Waarom zou dit gebeuren? Vertrouw op je eerste ingeving, op je innerlijke zelf, je intuïtie!

Een gebeurtenis ‘daar buiten’ krijgt ineens betekenis ‘hierbinnen’

7.0 Slot

Wees een ontvangend waarnemer’

De mens is in de loop der tijd steeds verder verstoken geraakt van zichzelf. We zijn vanuit ons hart wijze wezens. Onze hersenen hebben ons gemuit en we denken dat we wijzer kunnen zijn met ons hoofd dan met ons hart, waar in feite de echte wijsheid zetelt. Vanuit ons hart zijn we in staat de ‘synchroniciteiten’ of de signalen vanuit het universum te interpreteren. Naar aanleiding daarvan denken we niet dat deze juist zijn, nee, we voelen dat deze juist zijn!

Synchroniciteit is geen simpel gegeven dat je kunt negeren. Je weet meteen: hier gebeurt iets cruciaals. Synchroniciteit is magisch en wordt in veel religies als een geschenk van God gezien.

Synchroniciteit is een shift van je hoofd naar je hart(energie); naar verbinding met je innerlijke of hoger zelf, je ziel!

Alles wat ik nodig heb, komt naar me toe. Alles wat ik moet weten, wordt aan me onthuld’. ‘Geloof in wonderen, verwacht wonderen!’

Hans Zevenboom

https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/351-synchroniciteit

Literatuur

  1. Boek Synchroniciteit, ‘de boodschap en mogelijkheden van toeval’, Deepak Chopra
  2. Happinez, teksten van Sarah Domogala