Studie: herbicide dicamba vergroot het risico op kanker

Recente studie toont aan dat herbicide dicamba het risico op kanker vergroot

Dicamba is een gevaarlijk herbicide. De National Family Farm Coalition, het Pesticide Action Network, het Center for Food Safety en het Center for Biological Diversity hebben de verlenging betwist van de goedkeuring van dicamba bij de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen.

Een beslissing in de rechtszaak wordt binnenkort verwacht. De organisaties vragen de rechtbank om de verlenging van de goedkeuring te blokkeren. Zo’n verbod kan het gebruik van duizenden tonnen dicamba in de toekomst voorkomen.

Een studie door de NIH (National Institutes of Health, stelt een verband vast tussen het gebruik van dicamba en het risico op verschillende soorten kanker. De bevindingen komen op een moment dat het gebruik van dit herbicide in het middenwesten en het zuiden van de VS sterk toeneemt.

Onderzoekers van de NIH hebben ontdekt dat het gebruik van het pesticide dicamba het risico op het ontwikkelen van diverse soorten kanker kan verhogen. Het gaat daarbij onder andere om lever- en galwegkanker, acute en chronische lymfatische leukemie en het mantelcellymfoom.

Het gebruik van het windgevoelige herbicide dicamba is de afgelopen drie jaar in een groot deel van het middenwesten en het zuiden van de VS sterk gestegen. Dat komt door de goedkeuring van het EPA (Environmental Protection Agency, https://tinyurl.com/y95jd737) om dicamba ook te mogen inzetten bij de teelt van genetisch gemanipuleerde sojabonen en katoen.

De studie, gepubliceerd in het International Journal of Epidemiology is de meest uitgebreide epidemiologische studie naar het verband tussen dicamba en kanker tot nu toe. In de studie werden gedurende meer dan twee decennia bijna 50000 mensen gevolgd die in het veld met pesticiden werken in de staten Iowa en North Carolina. Daardoor konden verbanden worden gelegd tussen het gebruik van pesticiden en de incidentie van kanker.

“Deze diepgravende studie legt de verschrikkelijke menselijke kosten bloot van de roekeloze beslissing van de EPA om het gebruik van dicamba uit te breiden”, zegt Nathan Donley, een wetenschapper bij het Centrum voor Biologische Diversiteit die niet bij de studie betrokken was. “Dat de EPA het wijdverbreide gebruik van dit gif in een groot deel van het land goedkeurt zonder de veiligheid ervan voor mens en milieu te garanderen, is een absolute dieptepunt in de aanhoudende praktijk van de milieudienst om gevaarlijke pesticiden te ‘rubber stampen’ – zonder gedegen analyse goed te keuren.

Naast associatieve studies bij mensen die het verband leggen tussen dicamba en kanker blootleggen, hebben dierstudies schadelijke biologische processen aangetoond als gevolg van dicamba. De stof kan de leverfunctie zodanig veranderen dat het – in combinatie met andere carcinogenen – levertumoren veroorzaakt. Van dicamba is ook bekend dat het DNA-mutaties en oxidatieve stress veroorzaakt: twee processen waarvan bekend is dat ze kanker veroorzaken.

“Net zoals bij glyfosaat (beter bekend als Allround) wordt ons ten onrechte voorgehouden dat dicamba volkomen veilig is voor mensen en dat er niets aan de hand is”, zegt Donley. “Dicamba kan kilometers ver verwaaien. Daardoor ontkomen veel mensen in grote delen van het land er niet aan om routinematig dit gevaarlijke pesticide in te moeten ademen”.

Bij de goedkeuring van dicamba concludeerde de EPA 2016 dat het herbicide “waarschijnlijk niet kankerverwekkend is voor de mens”. In feite keurde de EPA de uitbreiding van gebruik van dicamba goed zonder eerst het kankerrisico afdoende te analyseren.

Bovendien keurde de EPA in 2018 opnieuw een uitbreiding goed. Deze keer werden sterk onderbouwde rapporten genegeerd die concludeerden dat het sterk verwaaiende pesticide tussen 2016 en 2017 naar schatting 5 miljoen hectare gewassen, bomen en achtertuinen had aangetast. Eind dit jaar zal het EPA de uitbreiding naar verwachting opnieuw goedkeuren.

Uit een rapport van het Centrum in 2018 bleek dat het onlangs uitgebreide gebruik van dicamba de Monarch bedreigt doordat het herbicide de bloeiende planten schaadt die de nectar leveren aan deze vlindersoort.

Dick Schrauwen (bewerking van https://tinyurl.com/ycsxnokl)