Strengere regels voor alcohol advertenties

Marketing van alcoholische dranken is een oorzaak van alcoholgebruik bij minderjarigen concluderen deskundigen van volksgezondheid. Daarom moeten landen zulke marketing onderwerpen aan wetten om blootstelling eraan en zijn aantrekkelijke boodschappen aan jongeren, te beperken.

Deze conclusies vormen een reeks van acht gepubliceerde overzichtsartikelen als een aanvulling op het Journal of Studies on Alcohol and Drugs, welke de resultaten van 163 studies over alcoholreclame en alcohol gebruik bij de jeugd, synthetiseerde.

“Hier is overtuigend bewijs dat blootstelling aan alcoholmarketing een oorzaak is van het begin van het drinken tijdens de adolescentie en ook van binge drinking,” schrijft James D. Sargent, M.D., van de C. Everett Koop Institute at Dartmouth, en Thomas F. Babor, Ph.D., M.P.H., van de Universiteit van Connecticut, in een conclusie bij het supplement.

Elk van de acht artikelen in het supplement beoordeelde een ander aspect van alcoholmarketing en drinken bij jongeren.  De beoordelingen hadden betrekking op honderden onderzoeken waarbij verschillend onderzoek en meettechnieken werden gebruikt; de gegevens kwamen uit verschillende landen en wetenschappelijke disciplines.

De onderzoekers gebruikten de Bradford Hill-criteria – een bekend kader voor het bepalen van causale verbanden tussen milieu blootstellingen en ziekte – om te bepalen of marketing een oorzaak is van alcohol gebruik bij jongeren. Dezelfde criteria zijn gebruikt om vast te stellen dat roken een

oorzaak is van kanker en dat tabaksmarketing een oorzaak is van roken onder de jeugd. Hill’s causaliteitscriteria betreffen het bepalen van de sterkte van associatie, consistentie van het verband, specificiteit van de associatie, blootstelling aan advertentie, biologische en psychologische plausibiliteit, experimenteel bewijs en analogie met vergelijkbare blootstellingen aan gezondheidsrisico’s (bijvoorbeeld tabaksreclame).

Sargent en Babor merken op dat aan elk van de Bradford Hill-criteria is voldaan binnen de acht beoordelingen, ter ondersteuning van een bescheiden maar zinvolle associatie tussen alcoholreclame en drinken onder de jeugd.

Vertaling: Andre Teirlinck