Stop 5G – Uitspraak in Hoger Beroep

Op dinsdag 15 juni 2021 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in het Hoger Beroep van Stichting Stop5GNL tegen de Staat. Stop5GNL ervaart het arrest als ‘zwaar teleurstellend’.

Vorderingen wel/niet ontvankelijk

Terwijl in Kort Geding (ro 4.8) werd geoordeeld, dat Stop5GNL ontvankelijk is in haar vorderingen, is de stichting in Hoger Beroep daarin niet-ontvankelijk verklaard. Omdat, vlgs. het Hof, Stop5G via de bestuursrechter op had kunnen komen (en nog op kan komen) tegen de besluiten van de Staat inzake de uitrol van 5G. Dus is er geen plaats voor een oordeel van de civiele rechter. Stop5GNL zou de zaak  voor de Bestuursrechter (hebben) moeten brengen.

Volksgezondheid wederom in de kou.

Het Hof oordeelt, dat de Staat voldoende rekening houdt met de gevolgen voor de volksgezondheid. De argumenten van Stop5GNL die het tegendeel aantonen, lijken niet in overweging genomen te zijn.

Opvallend daarbij is, dat het Hof het thema volksgezondheid voornamelijk beoordeeld heeft op basis van formele gronden. Empathie met, mededogen en zorg voor mensen die moeten zien te leven met straling gerelateerde klachten lijken in het arrest niet meegewogen te zijn.

Terwijl alleen al de paragraaftitels van de samenvatting voldoende reden geven tot (voor)zorg, kent het Hof in zijn arrest bijzonder weinig gewicht toe aan het adviesrapport “5G en Gezondheid”.

(Gezondheidsraad – september 2020). Daarentegen hecht het Hof opvallend veel waarde aan ICNIRP: de organisatie die slechts een beperkt deel van mogelijke gevolgen voor de gezondheid belicht: opwarming van weefsel.

Belangenverstrengeling buiten beeld

Hoewel Stop5GNL op uitgebreide wijze belicht heeft hoezeer er binnen de adviesorganen van de overheid (waaronder ICNIRP) sprake is van belangenverstrengeling, is daar in deze uitspraak van het Hof geen woord over terug te lezen.

Selectieve beschouwing van wetenschappelijke onderzoeken

In zijn arrest lijkt het Hof ook geen oog te hebben voor de al jaren bestaande wetenschappelijke verdeeldheid over gevolgen van straling. Die verdeeldheid noopt juist tot hantering van het voorzorgsprincipe. Ona  ankelijke wetenschappelijke onderzoeken lijken terzijde te zijn geschoven.

Stop5GNL beraadt zich op mogelijke vervolgstappen en vraagt u om met een donatie bij te dragen in de kosten voor deze belangrijke procedure.

Contact: info@stop5gnl.nl

5G-Manifest van Nederlandse artsen