Sporters leren over moraliteit in de sport kan doping helpen verminderen

Volgens een nieuwe studie kunnen topsporters worden overgehaald om geen verboden middelen te gebruiken – hetzij door een beroep te doen op hun gevoel voor moraliteit, hetzij door hen voor te lichten over de risico’s van het gebruik van prestatiebevorderende middelen. Onderzoekers ontwikkelden twee afzonderlijke interventieprogramma’s: het ene richt zich op morele factoren die verband houden met de kans op doping, het andere op het introduceren van doping en het verstrekken van informatie over de gezondheidsgevolgen van verboden middelen en de risico’s van sportsupplementen.

Ze testten beide programma’s op jonge topsporters uit het VK en Griekenland en ontdekten dat beide benaderingen even effectief waren om de sporters ervan te weerhouden verboden middelen te gebruiken gedurende een periode van zes maanden. Onder leiding van sportwetenschappers van de Universiteit van Birmingham en gefinancierd door het World Anti-Doping Agency (WADA), worden de bevindingen van de internationale onderzoeksgroep vandaag gepubliceerd in Journal of Sport & Exercise Psychology.

Dr. Maria Kavussanu, van de School of Sport, Exercise and Rehabilitation Sciences aan de University of Birmingham, merkte op: “We moeten actie ondernemen om doping in de sport terug te dringen – er zijn aanwijzingen dat verboden middelen op alarmerende niveaus worden gebruikt, vooral onder topsporters. waar op basis van sommige schattingen meer dan 50% van de concurrenten deze medicijnen gebruikt.

“Onze onderzoeksgroep is de eerste die een interventie ontwikkelt en evalueert die focust op morele variabelen en deze vergelijkt met een educatieve interventie van gelijke duur. Beide programma’s waren effectief in het verminderen van de dopingkans in twee landen – effecten die zes maanden na beëindiging van de interventies aanhielden. . ”

De morele interventie was gericht op drie variabelen waarvan bekend is dat ze verband houden met de waarschijnlijkheid van doping: morele identiteit – gericht op eerlijkheid en billijkheid; morele terugtrekking – hoe individuen zichzelf vrijwaren van verantwoordelijkheid; en morele sfeer – of doping waarschijnlijk door teamgenoten zou worden toegestaan ​​of veroordeeld.

Onderzoekers formuleerden de educatieve interventie om het dopingcontroleproces te introduceren en gezonde voeding te bespreken, terwijl ze voorlichting gaven over de gevolgen van het nemen van verboden middelen en sportsupplementen. Ook klokkenluiden kwam aan bod.

“Onze bevindingen suggereren dat naast hun typische inhoud, zoals het verstrekken van informatie over de schade van verboden middelen, antidopingvoorlichtingsprogramma’s zouden moeten overwegen zich te richten op morele variabelen”, voegde Dr. Kavussanu toe.

“Dat de twee interventies tot duurzame veranderingen in het VK en Griekenland hebben geleid, suggereert dat ze zeer effectieve elementen bevatten die culturen doorsnijden en relevant zijn voor atleten uit verschillende landen.”

In het ‘morele’ programma vergeleken jonge atleten verschillende benaderingen van succes: winnen tegen elke prijs versus de beste zijn die je kunt zijn. Ze leerden over het belang van eerlijkheid en fair play in de sport en hoe doping dit ondermijnt. Deelnemers dachten na over rechtvaardigingen die atleten gebruiken voor doping en de gevolgen van doping voor anderen – verhalen van atleten die met terugwerkende kracht medailles kregen, zoals Kelly Sotherton, Adam Nelson en Valerie Adams.

Het ‘educatieve’ programma introduceerde de deelnemers in het WADA en zijn rol bij het reguleren van doping in de sport, het uiteenzetten van het dopingcontroleproces en het introduceren van verboden middelen en de gevolgen die deze kunnen hebben voor de gezondheid van sporters.

Risico’s verbonden aan veel voorkomende soorten verboden prestatiebevorderende stoffen zoals anabole steroïden, stimulantia en erytropoëtine werden uitgelegd. Atleten leerden ook over de risico’s die verbonden zijn aan sportsupplementen zoals eiwitten, energiedrankjes en creatine. Ze bespraken ook de rol van voeding en de voordelen ervan voor prestaties en herstel: ze onderzochten hun eigen voeding met de MyFitnessPal-app en identificeerden de gebieden van hun dieet die verbeterd zouden kunnen worden.

Links

http://www.bham.ac.uk/

http://dx.doi.org/10.1123/.JSEP.2019-0313