Sommige COVID-19-symptomen worden door angst veroorzaakt

Meldingen van symptomen zoals tinnitus en gehoorverlies tijdens de pandemie van het coronavirus kunnen gedeeltelijk een psychosociale oorsprong hebben in plaats van rechtstreeks verband te houden met COVID-19 of het SARS-CoV2-virus.

De studie van de Universiteit van Manchester en het National Institute for Health Research (NIHR) Manchester Biomedical Research Center (BRC), vandaag gepubliceerd in Frontiers of Public Health (22/22/22), toont aan dat symptomen – die per definitie niet meetbaar zijn – zijn een vruchtbare voedingsbodem voor misinterpretatie.

De studie werd ondersteund door Anglia Ruskin University. Er werd financiering ontvangen van Manchester BRC, het Royal National Institute for Deaf People (RNID), de British Tinnitus Association en Neuromod Devices Limited.

Rapporten van associaties tussen COVID-19 en auditieve symptomen zoals gehoorproblemen en tinnitus zijn uitgebreid besproken in de media en de academische wereld.

De meeste onderzoeken waren echter gebaseerd op zelfrapportage en misten basisinformatie van vóór de pandemie.

Dat maakt het moeilijk om te weten of symptomen zijn opgetreden omdat het COVID-19-virus het oor zelf aantast, of dat ze zijn opgetreden vanwege psychosociale factoren zoals het doormaken van een pandemie, angst voor wat het virus zou kunnen doen, of herinneringsbias.

In een YouGov-enquête in 2019 onder meer dan 10.000 mensen vroegen professor Chris Armitage, voorzitter in gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Manchester, en Manchester BRC Hearing Health, programmaleider optimalisatie van resultaten, onder andere of mensen gehoorproblemen hadden en/of oorsuizen.

In augustus 2021 gaf het huidige onderzoeksteam YouGov de opdracht om contact op te nemen met dezelfde mensen over symptomen die ze tijdens de pandemie hadden ervaren en 6.881 reageerden.

De tweede enquête vroeg naar het begin en de verandering in drie soorten symptomen:

Type één: reukverlies, geheugen-/concentratieproblemen, aanhoudende vermoeidheid waarvan bekend is dat ze verband houden met COVID-19.
Type twee: auditieve symptomen (gehoorproblemen en tinnitus) die een onbepaalde associatie hebben met COVID-19.
Type drie: kiespijn, een rode haring zonder vastgestelde associatie met COVID-19.

Hoewel er twee keer zoveel meldingen waren van nieuwe gehoorproblemen en tinnitus bij mensen met bevestigde en vermoedelijke COVID-19, vergeleken met mensen die geen COVID-19 hadden gehad, vonden ze:

Het begin van nieuwe auditieve symptomen viel samen met COVID-19 bij slechts een derde van de mensen die de symptomen meldden; een derde wist niet wanneer hun symptomen begonnen; en een derde zei dat hun symptomen vóór de pandemie begonnen, ook al hadden ze allemaal gezegd dat ze in maart 2019 geen auditieve symptomen hadden.

Meer dan 60 procent van de mensen met bevestigde of vermoede COVID-19 zei dat hun kiespijn ook was getroffen door COVID-19, ondanks dat er geen bewijs was van een verband.

Zoals verwacht werden Type 1-symptomen het vaakst gemeld door de mensen met bevestigde COVID-19. Maar symptomen van type twee en type drie werden het vaakst gemeld door de mensen die vermoedden dat ze COVID-19 hadden.

De studie vroeg ook naar uitdagingen die tijdens de pandemie werden ervaren, zoals zich eenzaam en angstig voelen, gebrek aan lichaamsbeweging, gebrek aan ruimte thuis, zorgen voor anderen.

Ze keken naar het aantal gemelde uitdagingen in verhouding tot het aantal symptomen dat tijdens de pandemie werd ervaren en ontdekten dat hoe hoger het aantal uitdagingen, hoe meer symptomen werden gemeld.

Dr. Gabrielle Saunders van de Universiteit van Manchester, die het Hearing Device Centre van Manchester BRC beheert, was hoofdauteur van het onderzoek. Ze zei: “Hoewel er meer meldingen waren van auditieve symptomen bij mensen met bevestigde of vermoede COVID-19, levert ons onderzoek bewijs dat psychosociale factoren van invloed waren op wat onze respondenten voelden.

“We ontdekten ook dat respondenten in de loop van de tijd niet consistent waren met hun rapportage van gehoorsymptomen. We denken dat dit deels komt omdat hun antwoorden werden beïnvloed door de context waarin de vraag werd gesteld.

“Zelfs als de symptomen zijn ontstaan ​​door psychosociale factoren, zijn ze nog steeds reëel voor de persoon die ze ervaart en moeten ze dus worden behandeld – maar met andere therapeutische strategieën dan wanneer ze rechtstreeks door het virus zouden worden veroorzaakt.

“Daarom moeten we heel voorzichtig zijn bij het toeschrijven van symptomen aan het effect van het virus, vooral als we geen basisgegevens hebben.

“We zijn van mening dat onderzoeken met controlegroepen en het gebruik van audiometrische metingen (gehoortesten) naast zelfrapportage, om verandering in auditieve symptomen ten opzichte van pre-COVID-19 te onderzoeken, dringend nodig zijn.”