Relatie tussen kwik uit amalgaamvullingen en nierschade

Amalgaamvullingen zijn een veelgebruikt tandheelkundig herstellings materiaal. Amalgaam bestaat uit ongeveer 50% kwik (Hg) dat erom bekend staat dat het zich opstapelt in de nieren.

Er werd verondersteld dat Hg zich stapelt in de proximale tubuli (PTs), glutathion-S-transferase (GST)-? (veronderstelt nierschade op het niveau van de PT) en het is aannemelijk dat het meer verband houdt met blootstelling aan Hg dan GST-? (suggestief van nierschade op het niveau van de distale tubuli).

In een voltooide klinische proef bij kinderen van 8 tot 18 jaar oud, met en zonder dentale amalgaamvullingen, werden urine bio indicators van de gehele nier onderzocht.

Onze studie bepaalde of er een significante dosis afhankelijke blootstelling samenhing met de toenemende Hg van amalgaamvullingen en GST-? en GST-? als bio-indicators van gehele nier.

Over het geheel genomen onthulde het huidige onderzoek met behulp van een ander en gevoeliger statistisch model dan de voorgaande studie, een statistisch belangrijke dosis-afhankelijke samenhang tussen cumulatieve blootstelling aan Hg van de amalgaamvullingen en urine niveaus van GST-?, na covariate aanpassing; waar als een opgave relatie werd waargenomen met urine niveaus van GST-?.

Verder werd opgemerkt dat urine GST-? niveaus stegen met ongeveer 10% in de loop van het 8-jarige onderzoek bij personen met een gemiddelde blootstelling aan amalgamen onder de studie objecten van de amalgaam groep, in vergelijking met onderzoeksobjecten zonder blootstelling aan amalgaamvullingen. De resultaten van onze studie geven aan dat amalgaamvullingen voortdurend bijdragen aan nierschade op het niveau van de Pt’s op een dosisafhankelijke manier.

PMID: 22893351

Vertaling Shanti