Relatie ontdekt tussen laxeermiddelen en dementie

Volgens een studie gepubliceerd in de online uitgave van Neurology van 22 februari 2023 ®, het medisch tijdschrift van de American Academy of Neurology, hebben mensen die regelmatig laxeermiddelen gebruiken bij obstipatie, meer dan 50% verhoogd risico op het ontwikkelen van dementie  Onderzoekers ontdekten ook dat mensen die alleen osmotische laxeermiddelen gebruikten, een soort laxeermiddel dat water naar de dikke darm trekt om de ontlasting te verzachten, een nog groter risico liepen. Andere soorten laxeermiddelen zijn bulkvormend, ontlasting verzachtend en stimulerend. De studie bewijst niet dat laxeermiddelen dementie veroorzaken. Ze toont alleen een verband aan.

“Constipatie en het gebruik van laxeermiddelen komen veel voor bij volwassenen van middelbare en oudere leeftijd”, zegt auteur Feng Sha, PhD, van het Shenzhen Institute of Advanced Technology aan de Chinese Academie van Wetenschappen in Guangdong, China. “Regelmatig gebruik van laxeermiddelen kan echter het microbioom van de darmen veranderen, wat mogelijk de zenuw signalering van de darmen naar de hersenen beïnvloedt of de productie van darmtoxines verhoogt die de hersenen kunnen aantasten. Uit ons onderzoek bleek dat regelmatig gebruik van vrij verkrijgbare laxeermiddelen verband aantoonde met een hoger risico op dementie, vooral bij mensen die meerdere soorten laxeermiddelen of osmotische laxeermiddelen gebruikten.”

Sha merkte op dat osmotische en stimulerende laxeermiddelen niet worden aanbevolen voor regelmatig gebruik, maar sommige mensen gebruiken ze regelmatig.

Bij het onderzoek waren 502.229 mensen betrokken in de Britse biobank database met een gemiddelde leeftijd van 57 jaar die bij aanvang van het onderzoek geen dementie hadden. Van deze groep meldden 18.235 mensen, of 3,6%, regelmatig vrij verkrijgbare laxeermiddelen. Regelmatig gebruik werd gedefinieerd als het gebruik van een laxeermiddel op de meeste dagen van de week gedurende de maand voorafgaand aan het onderzoek.

Gedurende gemiddeld 10 jaar ontwikkelden 218 van degenen die regelmatig laxeermiddelen gebruikten, of 1,3%, dementie. Van degenen die niet regelmatig laxeermiddelen gebruikten, ontwikkelden 1.969 mensen, of 0,4%, dementie.

Na correctie voor factoren zoals leeftijd, geslacht, opleiding, andere ziekten en medicijngebruik, en een familiegeschiedenis van dementie, ontdekten onderzoekers dat mensen die regelmatig laxeermiddelen gebruikten een 51% verhoogd risico hadden op algehele dementie.

Het risico op dementie nam ook toe met het aantal gebruikte laxeermiddelen. Voor mensen die één type laxeermiddel gebruikten, was er een 28% verhoogd risico, vergeleken met een 90% verhoogd risico voor mensen die twee of meer soorten laxeermiddelen gebruikten.

Van de mensen die slechts één type gebruikten, hadden echter alleen degenen die osmotische laxeermiddelen gebruikten een verhoogd risico, met een toename van 64%.

“Het is van cruciaal belang om manieren te vinden om iemands risico op dementie te verminderen door risicofactoren te identificeren die kunnen worden aangepast”, zegt Sha. “Er is meer onderzoek nodig om het verband dat ons onderzoek gevonden heeft tussen laxeermiddelen en dementie verder te onderzoeken. Als onze bevindingen worden bevestigd, zouden medische professionals mensen kunnen aanmoedigen om constipatie te behandelen door veranderingen in levensstijl, zoals meer water drinken, meer voedingsvezels eten en meer activiteit toevoegen aan hun dagelijks leven.”

Een beperking van de studie is dat er geen dosering voor laxeermiddelen beschikbaar was, zodat onderzoekers de relatie tussen verschillende doseringen van laxeermiddelen en dementie niet konden onderzoeken.

De studie werd gefinancierd door de National Natural Science Foundation of China, het Shenzhen Science and Technology Program en de Chinese Academie van Wetenschappen.

Vertaling: Andre Teirlinck