Psychologische stress bij gevaccineerde en niet-gevaccineerde mensen

Uit het laatste onderzoek in de Zwitserse Corona Stress Study van de Universiteit van Basel blijkt dat de psychologische stress tijdens de pandemie hoog blijft. Er zijn echter aanzienlijke verschillen in de stressfactoren die gevaccineerde en niet-gevaccineerde mensen ervaren, met name met betrekking tot stress veroorzaakt door coronavirusmaatregelen en angst voor de gezondheidsgevolgen van Covid-19.

De vierde enquête (16-28 november 2021) in de Zwitserse Corona Stress Study onder leiding van professor Dominique de Quervain ondervroeg meer dan 11.000 mensen uit heel Zwitserland (zie kader). De belangrijkste resultaten:

Gevaccineerde ouders van kinderen tussen vier en elf jaar maken zich veel meer zorgen over besmetting van hun kinderen dan niet-gevaccineerde ouders.

Van alle respondenten heeft 19% ernstige depressieve symptomen, maar er is geen correlatie met vaccinatiestatus.
Jongeren, mensen die financieel verlies hebben geleden en mensen met een reeds bestaande psychische aandoening worden het zwaarst getroffen door ernstige depressieve symptomen.

In de jongste leeftijdsgroep (14-24 jaar) is studiedruk de belangrijkste stressfactor.

Verschillen tussen gevaccineerd en niet-gevaccineerd

Er bestaan ​​significante verschillen in de factoren die verband houden met de subjectieve ervaring van stress bij gevaccineerden (58% van de respondenten) en niet-gevaccineerd. De grootste verschillen zijn te vinden bij stress veroorzaakt door maatregelen tegen het coronavirus, zoals de vereiste van een vaccinatiebewijs. De meerderheid van de niet-gevaccineerde mensen vindt deze maatregelen stressvol, terwijl de meerderheid van de gevaccineerde mensen opluchting voelt (figuur 1).

Stress als gevolg van conflicten met familie, vrienden of op het werk door maatregelen tegen het coronavirus of vaccinatie is hoog bij zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden. Bij de laatste is het echter aanzienlijk hoger.

Ook zijn er grote verschillen als het gaat om angst voor de gezondheidsgevolgen van Covid-19, waarbij meer stress ervaren wordt door gevaccineerde mensen, zoals de zorg dat een nauw contact ernstig ziek kan worden (figuur 2). Ook de angst voor langdurig COVID bij een besmetting of dat kinderen het coronavirus mee naar huis kunnen nemen en ouders of grootouders besmetten is bij gevaccineerden ook sterker dan bij ongevaccineerden.

In de groep respondenten met kinderen tussen de 4 en 11 jaar (totaal 2.079) is slechts 17% van de gevaccineerde ouders helemaal niet bang dat hun kind besmet kan raken met het coronavirus. Bij niet-gevaccineerde ouders is dit 68%.

Ernstige depressieve symptomen

Het aandeel respondenten met ernstige depressieve symptomen is 19%, maar er is geen verband met vaccinatiestatus. In april 2020 (lockdown) was dit 9%, in mei 2020 (gedeeltelijke versoepeling beperkingen) 12% en in november 2020 (tweede golf) 18%.

De groepen die het sterkst getroffen zijn, zijn onder meer:

– Jongeren: Ernstige depressieve symptomen komen het meest voor in de jongste leeftijdsgroep (14-24 jaar) met 33%. Bij respondenten die naar school of universiteit gaan, worden depressieve symptomen het sterkst geassocieerd met stress door prestatiedruk (zie voor aanvullende factoren figuur 4).

– Mensen van wie de financiële reserves tijdens de pandemie zijn afgenomen, hebben vaker ernstige depressieve symptomen (32%) dan mensen van wie de reserves niet veranderen of toenemen (13%).

– Mensen die vóór de pandemie psychische problemen hadden, hebben vaker ernstige depressieve symptomen (34%) dan mensen die zeiden voor de pandemie geen psychische problemen te hebben (14%).

Stijgend middelengebruik
Van de mensen die sedativa of slaapmiddelen slikken (3.544), rapporteerde 53,6% een toename, 3,5% een afname en 42,9% geen verandering in het gebruik tijdens de pandemie (figuur 4). Een soortgelijk patroon komt naar voren bij mensen die nicotine, alcohol of cannabis consumeren. De mate van gebruik van deze middelen hangt samen met de intensiteit van stress, angst of depressieve symptomen.

Stress als gevolg van conflicten met familie, vrienden of op het werk door maatregelen tegen het coronavirus of vaccinatie is hoog bij zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden. Bij de laatste is het echter aanzienlijk hoger.

Ook zijn er grote verschillen als het gaat om angst voor de gezondheidsgevolgen van COVID-19, waarbij meer stress ervaren wordt door gevaccineerde mensen, zoals de zorg dat een nauw contact ernstig ziek kan worden (figuur 2). Ook de angst voor langdurig COVID bij een besmetting of dat kinderen het coronavirus mee naar huis kunnen nemen en ouders of grootouders besmetten is bij gevaccineerden ook sterker dan bij ongevaccineerden.