Psychiatrische medicijnen verstoren menselijke relaties

Peter R. Breggin MD is een door Harvard opgeleide psychiater en voormalig adviseur bij NIMH, die ‘The Conscience of Psychiatry’ wordt genoemd voor zijn vele decennia van succesvolle inspanningen om het gebied van de geestelijke gezondheid te hervormen.

Zijn werk legt de basis voor moderne kritiek op psychiatrische diagnoses en medicijnen en is toonaangevend in het bevorderen van meer zorgzame en effectieve therapieën. Zijn onderzoeks- en educatieve projecten hebben grote veranderingen teweeggebracht in de door de FDA goedgekeurde Full Prescribing Information of labels voor tientallen antipsychotische en antidepressiva.

Hij blijft het publiek en beroepen onderwijzen over de tragische psychiatrische drugs van Amerikaanse kinderen.