Plasma therapie succesvol bij COVID-19

De American Journal of Pathology publiceert de resultaten van klinische proef bij Houston Methodist .

Een voorlopige analyse van een lopende studie van meer dan 300 COVID-19 patiënten behandeld met herstellende plasmatherapie bij Houston Methodist suggereert dat de behandeling veilig en effectief is.  Het artikel, verschenen in The American Journal of Pathology, vertegenwoordigt één van de eerste peer-reviewed publicaties in het land over de werkzaamheid van herstellend plasma.

Vanaf 28 maart, toen Houston Methodist het eerste academisch centrum in de USA was om ernstig zieke COVID-19-patiënten te infuseren met plasma gedoneerd door herstelde patiënten, hebben onderzoekers de behandeling toegepast op 350 patiënten. De studie volgde ernstig zieke COVID-19 patiënten opgenomen tussen 28 maart en 6 juli in de acht ziekenhuizen van Houston Methodist’s.

Deze laatste resultaten van Houston Methodist, die nu medisch de effectiviteit van de therapie heeft gemeten, bieden waardevol wetenschappelijk bewijs dat transfusie met plasma bij kritiek zieke COVID-19-patiënten in het begin hun ziekte – binnen 72 uur na ziekenhuisopname – de effectiefste manier is om het sterftecijfer te verminderen.

De studie, getiteld “Treatmet of COVID-19 Patients with Convalescent Plasma Reals a Signal of Significantly Decreased Mortality “, werd geleid door hoofdonderzoeker Eric Salazar, M.D., Ph.D., assistent-professor of Pathology and Genomic Medicine bij het Houston Methodist Hospital and Research Institute en corresponderend auteur James M. Musser, M.D., Ph.D., voorzitter van de afdeling Pathologie en Genomische Geneeskunde bij Houston Methodist.

“Onze studies tonen aan dat de behandeling veilig is en veelbelovend voor veel patiënten”, zei Musser.  “Alhoewel de  therapie nog in een experimentele fase zit en we meer onderzoek moeten doen en gegevens verzamelen, hebben we nu meer bewijs dan ooit dat deze eeuwenoude therapie voordelen heeft, veilig is en het sterftecijfer door dit virus kan helpen verlagen.”

Het onderzoeksteam ontdekte dat degenen die vroeg werden behandeld met gedoneerd plasma met een hoge concentratie aan COVID-19 antilichamen een grotere kans hebben om te overleven en te herstellen dan vergelijkbare patiënten die niet werden behandeld. Patiënten met een geschiedenis met ernstige reacties op bloedtransfusies, met onderliggende niet gecompenseerde en onbehandelbare ziekte in het eindstadium en patiënten met overbelasting van vocht of andere omstandigheden die het risico op plasma transfusie verhogen waren uitgesloten.

De patiënten werden gedurende 28 dagen gevolgd na de transfusie en  vergeleken met een controlegroep van vergelijkbare COVID-19-patiënten die geen transfusie hadden ondergaan. Een observationele propensity score-match analyse werd gebruikt om de karakteristieken van de deelnemers uit te balanceren en een objectieve interpretatie van de resultaten in dit stadium mogelijk te maken.

Verschillende onderzoeken hebben de veiligheid gemeten, waaruit blijkt dat de meer dan 34.000 COVID-19-patiënten in de VS die plasmatransfusies hebben gekregen voor COVID-19 minimale geen nadelige effecten hadden ondervonden.

Vertaling: A. Teirlinck