Plantaardige proteïne geeft lager risico op overlijden

Bevindingen ondersteunen aanbevelingen om de consumptie van plantaardige eiwitten te verhogen.

Diëten met veel proteïnes, met name plantaardig eiwit, worden geassocieerd met een lager risico op overlijden door welke oorzaak dan ook, vindt een analyse van het nieuwste bewijs dat door The BMJ is gepubliceerd.

De onderzoekers zeggen dat deze bevindingen “de huidige voedingsaanbevelingen ondersteunen om de consumptie van plantaardige eiwitten te promoten.”

Eiwitrijke diëten, met name eiwitten van planten zoals peulvruchten (erwten, bonen en linzen), volle granen en noten, worden in verband gebracht met een lager risico op het ontwikkelen van diabetes, hartaandoeningen en beroertes, terwijl regelmatige consumptie van rood vlees en een hoge inname van dierlijke eiwitten aanleiding geven tot verschillende gezondheidsproblemen.

Maar gegevens over het verband tussen verschillende soorten eiwitten en de dood zijn tegenstrijdig.

Onderzoekers uit Iran en de VS gingen op zoek naar de potentiële dosis-respons relatie tussen de inname van totaal, dierlijk en plantaardig eiwit en het risico op overlijden door alle oorzaken, hart- en vaatziekten en kanker.

Ze beoordeelden de resultaten van 32 onderzoeken die risicoschattingen rapporteerden voor alle oorzaken, cardiovasculaire en kankersterfte bij volwassenen van 19 jaar of ouder.

Alle studies werden grondig beoordeeld op vertekening (problemen in de opzet van de studie die de resultaten kunnen beïnvloeden).

Vervolgens werden wiskundige modellen gebruikt om de effecten van de hoogste versus laagste categorieën eiwitinname te vergelijken, en werden analyses uitgevoerd om de dosis-respons relaties tussen eiwitinname en mortaliteit te evalueren.

Tijdens een follow-up periode van 32 jaar waren er 113.039 sterfgevallen (16.429 door hart- en vaatziekten en 22.303 door kanker) onder 715.128 deelnemers.

De resultaten laten zien dat een hoge inname van totaal eiwit geassocieerd was met een lager risico op sterfte door alle oorzaken vergeleken met een lage inname.

Inname van plantaardig eiwit was geassocieerd met een 8% lager risico op sterfte door alle oorzaken en een 12% lager risico op sterfte aan hart- en vaatziekten. Inname van dierlijke eiwitten was niet significant geassocieerd met het risico op hart- en vaatziekten en kankersterfte.

Een dosis-respons analyse van gegevens uit 31 onderzoeken toonde ook aan dat een extra 3% energie van plantaardige eiwitten per dag geassocieerd was met een 5% lager risico op overlijden door alle oorzaken.

Mogelijke redenen voor de gunstige effecten van plantaardige eiwitten zijn onder meer de associatie met gunstige veranderingen in bloeddruk, cholesterol en bloedsuikerspiegels, wat zou kunnen helpen om het risico op aandoeningen zoals hartaandoeningen en diabetes type 2 te verlagen, aldus de onderzoekers.

Ze wijzen op enkele beperkingen, zoals verschillen in de manier waarop studies het dieet beoordeelden en de mogelijkheid dat sommige effecten mogelijk het gevolg waren van niet gemeten (verstorende) factoren. Bovendien, aangezien de meeste van de opgenomen onderzoeken afkomstig waren uit westerse landen, zijn de bevindingen mogelijk niet van toepassing op andere landen.

Sterke punten zijn echter het groot aantal deelnemers en sterfgevallen, wat een gedetailleerd inzicht geeft in de associatie tussen inname van voedingseiwit en sterfterisico op basis van het huidig bewijs, schrijven ze.

“Deze bevindingen hebben belangrijke gevolgen voor de volksgezondheid, aangezien de inname van plantaardig eiwit relatief gemakkelijk kan worden verhoogd door dierlijke eiwitten te vervangen en een groot effect kan hebben op de levensduur”, aldus de onderzoekers.

Hoewel verdere studies nodig zijn, ondersteunen deze bevindingen “de bestaande voedingsaanbevelingen om de consumptie van plantaardige eiwitten bij de algemene bevolking te verhogen”, concluderen zij.

Vertaling persbericht: Andre Teirlinck