Overgrote meerderheid Deense soja-import bedreigt regenwouden

Een nieuw rapport van de Universiteit van Kopenhagen toont aan dat conventioneel geteelde soja verantwoordelijk is voor 71% van de Deense soja-import. Dit betekent dat de overgrote meerderheid van de Deense soja-import uit Zuid-Amerika komt, waar producenten regenwoud opruimen om landbouwgrond uit te breiden, met aanzienlijke gevolgen voor de biodiversiteit en de CO2-uitstoot.

Ondanks een toegenomen besef dat soja afkomstig moet zijn van producenten die niet bijdragen aan ontbossing, blijven conventioneel geteelde sojabonen verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de Deense soja-import.

Een nieuw rapport van het ministerie van Voedsel- en Hulpbronneneconomie van de Universiteit van Kopenhagen brengt de Deense soja-import in kaart om het aandeel sojaproducenten te onderzoeken dat kan garanderen dat hun export niet afkomstig is uit gebieden met gekapt bos.

De conclusie is dat 71% van de Deense soja-import afkomstig is van conventionele producenten, terwijl 20% van de soja is gecertificeerd via RTRS (Round Table on Responsible Soy) -kredieten. De resterende 9% van de invoer voldoet aan de richtlijnen van de Europese diervoederindustrie voor soja.

“In tegenstelling tot voedingsmiddelen zoals koffie en cacao, waar de vraag van de consument duurzame productie heeft gestimuleerd, en palmolie, waar voedselbedrijven en retailers hebben bijgedragen aan het bevorderen van verantwoorde productie, zijn we pas onlangs begonnen met het zien van dezelfde reële interesse en vraag naar verantwoorde soja,” opmerkingen Universitair hoofddocent Aske Skovmand Bosselmann, een van de auteurs van het rapport.

RTRS-credits die 20% van de invoer dekken, het equivalent van 300.000 ton soja, zijn geen garantie tegen ontbossing. In de praktijk kunnen ze afkomstig zijn van de conventionele toeleveringsketen, waar er geen manier is om de herkomst van soja te garanderen. Het doel van de credits is om ervoor te zorgen dat een passende hoeveelheid sojabonen op verantwoorde wijze wordt geteeld, zonder dat ontbossing nodig is.

Volgens Aske Skovmand Bosselmann betekent dit dat, hoewel een bepaalde hoeveelheid soja met credits is gecertificeerd, bijna alle Zuid-Amerikaanse sojabonenuitvoer conventioneel wordt verbouwd en niet kan worden gegarandeerd zonder ontbossing. Het gebrek aan traceerbaarheid betekent dat het moeilijk is om te garanderen dat soja niet uit productie komt waar belangrijke biomen zijn omgezet in sojavelden – ondanks dat ze worden gecompenseerd door credits.

Eerdere berekeningen schatten dat het de Deense industrie ongeveer DKK 28 miljoen kronen ($ 4,1 miljoen) per jaar zou kosten om RTRS-credits te kopen voor de 1,7 miljoen ton jaarlijkse soja-import naar Denemarken. “In de context genomen is dit bedrag relatief klein. Het komt neer op een stijging van ongeveer $ 2,50 per ton sojabonen, een bedrag dat de prijsschommelingen van soja-importeurs van maand tot maand niet overschrijdt,” legt Aske Skovmand uit Bosselmann.

Noch certificeringen via credits, noch direct gegarandeerde ontbossingsvrije soja lossen het probleem van ontbossing op. Waar soja ook vandaan komt, het is onmogelijk om aan de toenemende vraag ernaar te voldoen zonder de beboste gebieden te beïnvloeden. “De wereldwijde vraag naar soja-eiwit moet aanzienlijk afnemen als we verdere ontbossing willen voorkomen. Ongeacht of wij of een ander land de tonnen soja importeren die ontbossing veroorzaken, het probleem is wereldwijd”, zegt hij.

Daarom stelt Bosselmann voor dat grote kopers van sojavoeders op zoek gaan naar alternatieve eiwitbronnen. Op de lange termijn kunnen dit verwerkte grassen en tuinbonen (tuinbonen) omvatten.