Ouders merken minder dat hun kinderen vapen dan als ze roken

UCSF onderzoek stelt strikte huisregels beste manier om tabaksgebruik te voorkomen

Volgens een groot nationaal onderzoek door onderzoekers van UC San Francisco weten of vermoeden de meeste ouders het als hun kind rookt, maar ze hebben er waarschijnlijk geen idee van dat hun kind e-sigaretten rookt of andere tabaksproducten gebruikt.

Het onderzoek, dat meer dan 23.000 deelnemers volgde in de leeftijd 12-17 jaar, toonde aan dat ouders of verzorgers het vermoedelijk veel minder aangaven dat zij wisten of vermoedden dat hun kind rookte, als het kind alleen e-sigaretten rookte (non-sigaret verbrandbare producten, of niet voor roken bestemde tabak), in vergelijking met het roken van sigaretten of het gebruik van meerdere tabaksproducten.

De onderzoekers ontdekten ook dat als de ouders strenge huisregels instelden over het niet gebruiken van tabak – geldend voor alle huisgenoten – de kans kleiner was dat hun kinderen begonnen met roken. Alleen praten met kinderen over niet-roken was veel minder effectief. De studie wordt op 4 oktober 2020 gepubliceerd in Pediatrics om 21:01 PT.

“We weten dat rookvrije huizen een belangrijke factor zijn bij het voorkomen van roken door kinderen,” zegt corresponderend en senior auteur Benjamin Chaffee, DDS, MPH, PhD en hoofddocent aan de UCSF School of Dentistry. “Wat niet onderzocht werd in de studies is hoe rookvrije huizen het doen ten opzichte van andere benaderingen en hoe goed rookvrije huisregels zouden kunnen helpen tegen het gebruik van andere tabaksproducten naast het roken.

“Tabaksgebruik door kinderen is verontrustend, en tandartsen, net als alle andere zorgverleners, zouden zich bezig moeten houden met het voorkomen van jeugdig tabaksgebruik,” zegt Chaffee.

De laatste tien jaar zijn de rookgewoontes drastisch veranderd, vooral bij de jeugd, waarbij het roken van sigaretten gedaald is, maar het gebruik van electronische sigaretten sterk is toegenomen. Vorig jaar rapporteerden de Centers for Disease Control and Prevention dat meer dan 1 op de 4 middelbare scholieren e-sigaretten rookten.

Voor deze nieuwe studie werden gegevens gebruikt van de Population Assessment of Tobacco and Health (PATH) Study om de aandacht van ouders voor jeugdig tabaksgebruik en de rol van huiselijke tabaksregels bij het voorkomen van roken te onderzoeken. Naast sigaretten en e-sigaretten, werd in het onderzoek ook gekeken naar non-sigaret verbrandbare producten (zoals sigaren, pijpen, waterpijpen en bidi’s), en rookloze tabak (zoals snuiftabak, pruimtabak, snus, en oplosbare tabak).

Het werd duidelijk dat ouders eerder wisten of vermoedden dat hun kind een tabaks- of nicotineproduct gebruikte als het kind wat ouder was, mannelijk, blank en met een tabaksgebruiker in huis woonde, en als de ouders laaggeschoold waren. Moeders kwamen naar voren als meer bewust dan vaders.

De onderzoekers ontdekten ook dat als tieners en twintigers die thuis woonden met strikte verbodsregels voor tabak, het voor 20-26% minder waarschijnlijk was dat zij tabak zouden gaan gebruiken, vergeleken bij jeugd met thuis de meeste tolerantie.

De onderzoekers raden aan dat ouders:

Niet roken;

Een tabaksvrije woonomgeving creëren in alle delen van het huis;

Strikte regels vaststellen omtrent tabaksgebruik die gelden voor iedereen in huis;

Kwaliteitsvolle, duidelijke communicatie met de jeugd over het niet gebruiken van tabak.

“Weinig aandacht van ouders voor het gebruik van e-sigaretten staat haaks op het verhogen van de publieke aandacht voor het vapen door de jeugd,” zegt co-auteur Tsu-Shuan Wu, student aan de UCSF School of Dentistry. “Jeugdig tabaksgebruik is een aanzienlijk probleem voor de gezondheidszorg, ongeacht welk tabaksproduct gebruikt wordt, en in tabakspreventie spelen de ouders een hele belangrijke rol.

“Het zorgen voor een tabaksvrije thuisomgeving is al één manier voor ouders om normen en verwachtingen over tabaksgebruik vast te stellen,” zegt ze. “En voor de gezondheidszorg zou het wijzen op meer aandacht van de ouders deel moeten uitmaken van het totaal aan begeleiding en ondersteuning van tabakspreventie.”

Vertaling: Ellen Lam

Links

http://www.ucsf.edu/

https://pathstudyinfo.nih.gov/UI/HomeMobile.aspx

https://dentistry.ucsf.edu/